Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Är det din förening som kommer att göra skillnad? Vi behöver fyra föreningar till som söker LOK

Bild på en megafon

Att vi behöver 15 föreningar som söker LOK-stöd har vi informerat om vid flertal tillfällen. Nu är den här aktivitetsperioden nästan slut och det är dags att skicka in era ansökningar. Har ni ännu inte lagt in era aktiviteter? Ingen fara, det går bra att lägga in alla aktiviteter i efterhand.

I höstas var det nio föreningar som skickade in ansökan. Det innebär att vi behöver ytterligare sex föreningar. Två föreningar vet vi med säkerhet kommer att ansöka och ytterligare några är på gång. Vi ligger på gränsen och därför är det oerhört viktigt att alla verkligen tittar på vilken verksamhet ni har bedrivit och skickar in en ansökan om ni kan. Just din förenings ansökan kan göra stor skillnad!

Varför är det viktigt?

Statistik från LOK-stödet är en grundparameter från RF när de förmedlar stöd för barn- och ungdomsverksamhet. För att SBF ska få det som heter Verksamhetsstöd barn och ungdom för perioden 2024-2025 måste vi ha minst 15 föreningar som ansöker om LOK nu i vår. Grundsumman från RF varierar något. Under den nuvarande bidragsperioden handlar det om 600 000 kr per år, alltså totalt 1,2 miljoner att lägga på barn- och ungdomsverksamhet. Om vi inte har 15 föreningar får vi 0 kronor de kommande två åren till barn- och ungdomsverksamheten. Dessa medel är avgörande för att vi ska kunna fortsätta den positiva utveckling vi ser just nu och för att kunna stötta våra föreningar på bästa sätt.

Kommer vi upp i 15 föreningar får vi även det som kallas Projektstöd IF att fördela till våra föreningar.

Vad ger det föreningen?

Förutom att LOK är ett ekonomiskt stöd till föreningen och föreningen hjälper till så att biljarden kan fortsätta utveckla barn- och ungdomsverksamheten öppnar LOK-stödet upp för många andra möjligheter för föreningen.

Vissa saker kanske inte är aktuella för föreningen idag men kan bli det om 2-3 år. Då kanske föreningen befinner sig i ett läge att ni vill/behöver starta upp en ny biljardhall eller vill köpa in ett nytt bord med hjälp av det anläggningsstöd som finns att söka hos RF SISU distrikten. Den dörren är i princip stängd om föreningen inte tidigare har sökt LOK-stöd. Men bara genom att söka för ett fåtal tillfällen per termin kommer föreningen med i statistiken och får fler möjligheter. Det gäller även ett antal andra stöd hos RF SISU distrikten samt även hos kommunen och andra bidragsgivare. Kan föreningen visa att den bedriver verksamhet för ungdomar finns bidrag att få. Kommuner kan t ex betala ut hyresbidrag.

Om LOK-stödet

LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen och kan sökas av alla föreningar som har aktiviteter för sina medlemmar 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

Exempel på aktiviteter ni kan söka för

• Veckotävlingar för era medlemmar
• Medlemsträningar. Har ni t ex medlemstid i hallen på söndagar kan ni söka för detta.
• Juniorträningar
• Nationella tävlingar (både de ni arrangerar själva och de ni åker till). Ni söker för era medlemmar som har deltagit. Arrangörsföreningen kan alltså inte söka för alla som har deltagit på tävlingen utan respektive förening söker för sina medlemmar.

Deltagare i blandade åldrar

Ni kan alltså söka för aktiviteter med deltagare i blandade åldrar och det behöver inte vara fasta grupper med samma deltagare vid alla tillfällen. Har ni juniorträningar eller juniortävlingar ska ni givetvis söka för dessa aktiviteter men ni kan även söka för aktiviteter där ungdomar och vuxna spelar tillsammans. Ni kan antingen registrera alla som är med på aktiviteten oavsett ålder och får på så sätt statistik på alla som deltar på era aktiviteter, eller så registrerar ni bara de medlemmar som är 7-25 år. Registrerar ni alla så är det bara medlemmar i rätt ålder som rapporteras när ni skickar in till LOK.

Grundkrav:

• Minst 3 deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns) och 1 ledare
• Minst en timme (inklusive samling)
• Ansökan görs digitalt via IdrottOnline
• Bg/pg registrerat i föreningens namn

Det är två ansökningsperioder per år. Den som är aktuell nu gäller aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni. Det går bra att registrera alla aktiviteter nu i efterhand. Sista ansökan är den 25 augusti men vi ser gärna att ni skickar in er ansökan så snart som möjligt efter den 1 juli. Det ger en snabbare handläggning.

Hur ni gör

Här hittar ni steg-för-steg hur ni lägger in aktiviteter, registrerar närvaro och skickar in er ansökan

Kontakta info@biljardforbundet.se om ni behöver hjälp.

Föreningar som sökte LOK hösten 2022:
Helges IF
Kungsholmens BK
Kville BC
Old Fellows BC
Staffanstorps BC
Stockholms BS
Stockholms SBK
Sundsvalls BK
Umeå BK

BK Paradis och Familjens BF kommer att ansöka för vårens aktiviteter.

Visst kommer även din förening att söka? Hjälp oss nå målet på minst 15 föreningar!


Publicerad: 2023-06-14

Senast uppdaterad: 2023-06-14

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm