Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Så här gör ni

Ansökan görs digitalt via IdrottOnline. Det finns en manual Pdf, 1.4 MB. och instruktionsfilmer Länk till annan webbplats..


Steg 1: Tilldela roller
Den/de som ska administrera er ansökan/ska sköta närvarorapporteringen behöver vara inlagd med rätt roll i IdrottOnline. För att registrera närvaro behövs t ex rollen LOK-ledare. Läs i manualen vilka roller det handlar om.
>>>Film Redigera medlem Länk till annan webbplats.


Steg 2: Se till att medlemmarna är inlagda i ert medlemsregister i IdrottOnline.
>>>Film lägg in medlemmar Länk till annan webbplats.


Steg 3: Skapa kalender
Under fliken Aktiviteter skapar ni en kalender.
>>>Film skapa Kalender Länk till annan webbplats.


Steg 4: Lägg in aktiviteter i kalendern. OBS! Plats är inte markerat som obligatoriskt men ska läggas in för att aktiviteten ska kunna registreras för LOK-stöd.

Exempel:

  • Ni har veckotävlingar på måndagar som startade den 1 augusti och håller på till den 5 december. Då lägger ni in den första tävlingen den 1 augusti och väljer Upprepning till och med den 5 december. Vips, så har alla höstens tävlingar blivit inlagda i kalendern.
  • Samma sak om ni har medlemsträningar varje vecka. Lägg in den första träningen och välj att lägga in den som upprepad aktivitet fram till det slutdatum ni har. Därmed behöver ni inte lägga in varje tillfälle separat i kalendern.
  • För nationella tävlingar (Carra/pool/snooker tourerna) lägger ni in de datum som är aktuella (de tävlingar som era medlemmar deltar på och där ni har haft 3 st i rätt ålder).

>>>Film Lägg in aktiviteter och personer Länk till annan webbplats.
  

Steg 5: Lägg till de personer som deltar på aktiviteten

Exempel:

  • På era veckotävlingar vet ni t ex att 15 medlemmar brukar vara med relativt ofta. Ni kan då välja att lägga in alla dessa oavsett ålder. Då finns dessa personer inlagda på aktiviteten och ni kan registrera närvaro direkt i appen på plats i hallen. Vid de tillfällen det varit 3 medlemmar 7-25 år med får ni en tumme upp och den aktiviteten går sedan att skicka in när perioden är slut. För de tillfällen när ni inte haft tillräckligt många deltagare i rätt ålder så sparas det endast som statistik ni själva kan använda er av.
  • Det är smidigast att lägga in deltagare på aktiviteterna enligt ovan så behöver ni inte göra det varje gång. Dyker det upp någon medlem på aktiviteten som inte är med på listan går det bra att lägga till den personen (listan är alltså inte låst för att lägga till fler medlemmar löpande).


Steg 6: Registrera närvaro
För de aktiviteter som ni redan har haft sedan 1 juli är det enklast om ni registrerar närvaron direkt i IdrottOnline i samband med att ni lägger in aktiviteterna enligt ovan. För aktiviteter som ännu inte genomförts kan ni närvaroregistrera direkt i LOK-appen på plats i hallen. Vill ni inte använda appen loggar ni in i IdrottOnline och rapporterar närvaro när det passar er. Det smidigaste är att löpande registrera närvaron på era aktiviteter men det går bra att samla ihop flera tillfällen och registrera närvaro i efterhand.
>>>Film Närvaroregistrera i IdrottOnline Länk till annan webbplats.


Steg 7: Skicka in ansökan
När terminen är slut loggar ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig in i IdrottOnline och skickar in föreningens ansökan. All närvaro finns då registrerad om man använt sig av appen eller löpande har registrerat närvaron i IdrottOnline. Innan ni skickar in ansökan kontrollerar ni om det finns aktiviteter kvar som inte är registrerade men som ska med i ansökan.
Aktiviteter genomförda 1 juli – 31 december ska vara inskickade senast 25 februari.
Aktiviteter genomförda 1 januari – 30 juni ska vara inskickade senast 25 augusti.
>>>Film Skicka in ansökan Länk till annan webbplats.

Behöver ni hjälp?
Ta kontakt med er idrottskonsulent hos ert RF SISU distrikt Länk till annan webbplats.. De kan hjälpa er att komma igång. RF SISU distrikten anordnar även utbildningar inför att ansökningsperioderna närmar sig sitt slut.

Läs mer om LOK-stödet på RFs hemsida Länk till annan webbplats.. Här hittar ni även kontaktuppgifter till LOK-stödsgruppen. De har telefontid måndag-fredag.


Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2023-06-30

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm