Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Att söka LOK öppnar dörrar

bild dörr

LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen. Alltså pengar som ni får för de aktiviteter ni rapporterar. Ni skickar in er ansökan två gånger om året.

Förutom att det ger ett ekonomiskt stöd till föreningen öppnar LOK-stödet upp för många andra möjligheter för föreningen. När ni söker LOK visar det att ni bedriver verksamhet för unga (7-25 år) och det är genrellt verksamhet som kan genererar mer stöd. Det handlar till exempel om olika projektstöd hos RF SISU distrikten och stöd från kommunen.

Vissa saker kanske inte är aktuella för föreningen idag men kan bli det om 2-3 år. Då kanske föreningen befinner sig i ett läge att man vill/behöver starta upp en ny biljardhall eller vill köpa in ett nytt bord med hjälp av det anläggningsstöd som finns att söka hos RF SISU distrikten. Den dörren är i princip stängd om föreningen inte tidigare har sökt LOK-stöd. Men bara genom att söka för ett fåtal tillfällen per termin kommer föreningen med i statistiken och får fler möjligheter. Det gäller även ett antal andra stöd hos RF SISU distrikten samt även hos kommunen och andra bidragsgivare. Kan föreningen visa att den bedriver verksamhet för ungdomar finns bidrag att få. Kommuner kan t ex betala ut hyresbidrag.

Ni syns i statistiken så snart ni skickat in en LOK-stödsansökan. Det finns inget minsta antal aktiviteter ni måste söka för. Så se till att göra er ansökan även om ni bara kommer upp i ett fåtal aktiviteter per termin.

För biljarden är det viktigt att fler föreningar börjar rapportera in sina aktiviteter. I princip all statistik om barn- och ungdomsidrott hämtas från LOK-siffrorna och så länge inte föreningarna rapporterar så anses biljard inte bedriva barn- och ungdomsverksamhet. För att SBF ska få det som heter Verksamhetsstöd barn och ungdom behöver minst 15 föreningar söka för minst 10 aktiviteter vardera. Men även om er förening inte kommer upp i 10 aktiviteter ska ni skicka in er ansökan.


Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2022-12-12

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm