Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Viktigt för biljarden

bild spelare

Statistik från LOK-stödet används till i princip alla underlag kring hur stor barn- och ungdomsverksamhet de olika idrottsförbunden har. Både av RF och av andra organisationer. Det är utifrån dessa siffror som biljardens verksamhet och omfattning bedöms samt som storleken på vissa av bidragen fördelas. 

En grundparameter för att SBF ska beviljas det som heter Verksamhetsstöd barn & ungdom, som möjliggör att vi kan göra satsningar för att utveckla verksamheten för målgruppen, är att vi har 15 föreningar som söker LOK. Era LOK-stödsansökningar är alltså viktiga både för er förening och för biljarden i stort.

SBF behöver minst 15 föreningar som söker LOK-stöd för minst 10 sammankomster i år.

Om vi inte kommer upp i 15 föreningar får vi som tidigast stöd från RF år 2026. Får vi 15 föreningar som söker i år så får vi stöd för år 2024-2025. Storleken på stödet varierar men för den innevarande perioden är det 600 000 kr/år.

Även om föreningen inte kommer upp i 10 aktiviteter är det viktigt för biljarden att ni söker. Det vinner både föreningen och biljarden på. Se till att få in en rutin på att söka LOK varje termin.

Om vi har 15 föreningar som söker LOK för minst 10 sammankomster får vi

Verksamhetsstöd Barn & ungdom på förbundsnivå som innebär att vi kan göra satsningar för att utveckla vår verksamhet för barn och ungdomar. Dessa satsningar vinner hela sporten på i stort. Med verksamhetsstödet från föregående period finansierar vi t ex framtagandet av den nya grundtränarutbildningen som alla kan gå oavsett om du vill träna ungdomar, vuxna eller äldre.

Statistiken från LOK-stödet är även en parameter vid fördelning av andra stöd som SBF får.

Projektstöd IF Barn & ungdom att fördela till våra föreningar. Projektstödet motsvarar ungefär tidigare Idrottslyftet och är medel som föreningarna kan söka. Så länge vi inte har 15 föreningar får vi inte själva handlägga stödet till våra föreningar. Våra föreningar får istället söka från en central pott som vi delar med drygt 10 andra förbund (som inte heller anses ha barn- och ungdomsverksamhet utifrån LOK-stödet).

Vi har inga siffror på hur mycket medel vi skulle få om vi kommer upp i 15 föreningar. Men det blir mer än vad som finns tillgängligt för våra föreningar idag.

Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2022-12-12

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm