Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på en spelare

Projektstöd IF

År 2024-2025 finns projektstöd IF för målgrupperna Barn & ungdom (inkluderar även satsningar på personer med funktionsnedsättning oavsett ålder) och 65+. För uppstart och utveckling av Barn & ungdom görs ansökan hos RF. För uppstart och utveckling av 65+ görs ansökan hos SBF. Båda medlen ansöks via Idrottsmedel i IdrottOnline.

I menyn hittar du mer information om respektive medel.

Syfte, mål och målgrupp för Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott


Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Läs mer om Projektstöd IF Barn & ungdom >>>

 

Syfte och mål för Projektstöd IF 65+

Syftet med Projektstöd IF 65+ är att utveckla verksamhet i förening i enlighet med Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Idrottsrörelsens mål med Idrott 65+ är att öka:

  • Antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet föreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+
  • Antalet föreningar som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Läs mer om Projektstöd IF 65+ >>>

 

Ansökan

Ansökan görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. Det finns olika ansökningsperioder för respektive medel.

Ansökan ska göras innan ni påbörjat projektet.

Återrapport

Senast en månad efter projekts slutdatum ska en återrapport lämnas in via Idrottsmedel i IdrottOnline. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum beviljas inga nya medel. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Projektstöd IF via distrikten

Ni kan även söka projektstöd hos ert RF SISU distrikt för både Barn & ungdom och Idrott 65+

Läs mer på ditt distrikts hemsida Länk till annan webbplats. eller ta kontakt er idrottskonsulent på distriktet.

Anläggningsstöd

Hos distriktet kan ni fortsatt även söka projektstöd till anläggningssatsningar.

Läs mer om bidrag på rf.se Länk till annan webbplats.


Instruktion för jäv

Här hittar du Pdf, 90.7 kB. Svenska Biljardförbundets instruktion för jäv som gäller vid behandling och beslut av projektansökningar från föreningar.

Publicerad: 2022-09-22

Senast uppdaterad: 2024-03-21

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm