Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Anläggningsstöd

Bild från biljardhall

En viktig fråga för en förening är möjligheten till finansiering av satsningar och upprustningar av idrottsanläggningar. Det finns olika möjligheter att söka ekonomiska stöd, från lokala och privata sponsorer till stora fonder och europeiska projekt. I de flesta fall är medfinansiering ett krav för att få sin ansökan godkänd, det kan därför vara bra att söka finansiering från flera bidragsgivare.

Redan påbörjade projekt beviljas genrellt inte ekonomiskt stöd. Anläggningen ni söker stöd för behöver oftast ägas av föreningen eller så behöver föreningen ha ett nyttjandeavtal på minst 3 år (vid större summor kan den tiden vara så lång som 10 år).

Det lönar sig ofta att söka lite större stöd än vad man initialt tror sig behöva.

Här har vi samlat information och länkar till olika stöd- och bidragsgivare.

Anläggningsstöd via RF och distrikten

RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. För att öka tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer avsätter RF årligen medel till ett anläggningsstöd.

Stöd inom anläggningsstödet

Det finns fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet.
• Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
• Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
• Stöd till energi- och miljöprojekt
• Stöd till renoveringsprojekt
• Stöd till säkerhetsprojekt
Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas. Läs mer om stöden på rf.se Länk till annan webbplats.
Stöden administreras i första hand av respektive RF SISU distrikt. För mer information om stödet kontakta handläggaren Länk till annan webbplats. på ditt distrikt.

Stöd till utrustning Parasport

Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrustning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. För att kunna få stöd krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp. Stödet administreras av RF Länk till annan webbplats. och ansökan görs i IdrottOnline.

Kommunalt stöd

De flesta kommuner i Sverige ger olika former av bidrag till idrottsföreningar. Det kan finnas hyresbidrag, nolltaxor för kommunalaanläggningar, bidrag för inköp av material som föreningen behöver (t ex ett biljardbord), osv. Kommunen kan även vara medfinansiär i anläggningsprojekt. Kontakta din kommun för att se vilka möjligheter som finns.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser. Kontakta handläggaren hos ditt RF SISU distrikt, så kan de hjälpa er att hitta fler finansiärer.

Allmänna arvsfonden

Finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Här finns stora möjligheter att söka lokalstöd för ny verksamhet. Läs mer om det här. Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Jordbruksverket Länk till annan webbplats. har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Publicerad: 2022-09-22

Senast uppdaterad: 2022-12-13

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm