Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ekonomiskt stöd

Det finns många möjligheter för din förening att få stöd för utvecklingsinsatser. På den här sidan har vi samlat information om de stöd som finns att få inom idrottsrörelsen och via en del andra organisationer. Klicka på respektive ruta för att läsa mer.

Det finns även bidrag eller rabatter att få kopplat till föreningens ordinarie verksamhet. LOK-stödet är till exempel ett verksamhetsstöd till föreningen. Ett stöd motsvarande LOK-stödet finns också hos de flesta kommuner. När ni ska åka iväg på tävlingar finns det via RF ett antal rabatter ni kan ta del av för till exempel hotell och resor.


Har din förening tankar på att utveckla er befintliga anläggning eller behov av en ny anläggning? Här finns information om olika former av anläggningsstöd.

Det statliga Lokala aktivitetsstödet kan sökas av alla föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline.

Vill din förening utveckla er barn- och ungdomsverksamhet eller vill ni starta upp ny verksamhet?

Stöd att söka hos SBF som en del i återstarten efter pandemin.

Genom vårt medlemskap i RF har våra föreningar tillgång till rabatter och förmånliga erbjudanden hos RF:s samarbetspartners.

Information om bland annat Städa Sverige, Gräsroten och Folkspel


Underlag för bidrag inom idrottsrörelsen

Svenska Biljardförbundets verksamhet bedrivs också med hjälp av statliga bidrag som fördelas av Riksidrottsförbundet. Dessa bidrag baseras bland annat på antalet föreningar, antalet medlemmar, hur stor ungdomsverksamhet som finns inom biljarden och hur många utbildningstimmar som bedrivs på förbunds- och föreningsnivå.

Det ni gör i er förening ligger alltså till grund för hur mycket stöd biljarden får totalt. Det är därför viktigt att ni rapporterar in er verksamhet. Det handlar främst om LOK-stöd och om utbildningstimmar.

Utbildningstimmar

Väldigt mycket av det ni gör i er förening redan idag faller inom något som heter folkbildning. Det handlar om att samtala om olika saker. När ni planerar föreningens kommande verksamhetsår, lägger upp en plan för träningar, planerar inför att klubben ska delta på Lag-SM, tittar på Youtubeklipp och diskuterar spelupplägg – allt det är folkbildning och går att rapportera som lärgruppstimmar. Läs mer om lärgruppstimmar här

Kommunalt stöd

De flesta kommuner i Sverige ger olika former av bidrag till idrottsföreningar. En del kommuner har bidrag som liknar LOK-stödet, en del kommuner har nolltaxor för anläggningar, vissa kommuner har bidrag för idrott för äldre, osv. Kontakta din kommun för att se vilka möjligheter som finns.