Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Det finns 19 RF SISU distrikt runt om i landet som finns där för att hjälpa föreningarna på hemmaplan.

Lärgrupper - Varför ska föreningen arbeta med lärgrupper?

En lärgrupp är ett bra sätt att utveckla din förening genom att samtala och lära av varandra i olika frågor. En lärgrupp kan i stort sett utgå från vilket ämne som helst. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp.

Mycket av det ni gör i er förening kan ni rapportera som lärgrupper. När ni planerar inför tävlingssäsongen, när ni samtalar kring olika spelupplägg, när ni lägger verksamhetsplanen för det kommande året, osv.

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren.

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF SISU distriktet för att få hjälp att komma igång med lärgrupper och er rapportering. Det finns en rad olika lärgruppsplaner att utgå från i era samtal. Under 2023 kommer vi även att ta fram biljardspecifikt lärgruppsmaterial inom olika ämnen.

Era lärgruppstimmar - viktiga för biljarden

Genom att ni rapporterar in lärgruppstimmar hjälper ni biljarden i stort. Det visar på att bedrivs en massa verksamhet runt om i landet. Rapporterade timmar är en av parametrarna som SBF bedöms på när RF fördelar bidrag.

Logga SISU

Publicerad: 2022-12-10

Senast uppdaterad: 2022-12-11

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm