Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Aktuella utbildningar

På den här sidan publiceras aktuella utbildningar med anmälningslänk.

SBFs Grundtränarutbildning

Utbildningen genomförs helt digitalt i din egen takt på biljardutbildning.se. Den består av 19 lektioner och beräknas ta cirka 5-6 timmar.

Under 2022-2023 erbjuds alla föreningar att utbilda två personer gratis. Föreningen anmäler till SBF vilka dessa personer är. Kolla upp detta med din förening innan du anmäler dig.
Anmälan för dig som är utvald av din förening >>> Länk till annan webbplats.
Anmälan för dig som ska betala kursavgift >>> Länk till annan webbplats.

Kursavgift: 850 kr vuxna, 600 kr för deltagare upp till 25 år.

Efter att du anmält dig till kursen tar det några dagar innan du får inloggningsuppgifter. Normal handläggningstid är cirka 1-3 arbetsdagar. Så snart du har fått inloggningsuppgifterna kan du starta kursen.


Information till förening om tränarutbildningen

Under 2022-2023 erbjuds alla föreningar via återstartsstödet att utbilda två tränare gratis. Föreningen skickar ett mejl till info@biljardforbundet.se och anger vilka två personer de utsett. Ange namn och e-post.
Föreningen får givetvis utbilda fler tränare än så. Via Projektstöd IF har föreningen möjlighet att få halva kursavgiften betalad.


Aktuella utbildningar, konferenser och mötesplatser

Här hittar du inbjudningar till aktuella utbildningar, konferenser och mötesplatser.

Ledarskap i samverkan

Tillsammans med Svenska Bangolfförbundet och Svenska Bouleförbundet driver vi ett gemensamt ledarskapsprojekt. Under våren genomförs träffar i tre stycken RF SISU distrikt. Till hösten utökar vi med ytterligare distrikt.
Småland/Växjö - 8 juni >>> Pdf, 226.6 kB.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Författare: Svenska Biljardförbundet