Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Antidoping

Kunskap förebygger doping

Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Kunskap förebygger doping. Genom Antidoping Sverige finns det utbildningar för aktiva, ledare och föreningar. SBF vill gärna att du som enskild utövare genomför utbildningen Ren vinnare och att samtliga våra föreningar Vaccinerar klubben mot doping.

Logga Ren vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten. Genom att genomföra Ren vinnare kan den enskilde utövaren på ett enkelt sätt ta sitt ansvar och öka sina kunskaper om antidoping.
Ren vinnare består av sju korta moduler där du lär dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Modulerna går igenom följande områden:
1. Dopingkontroller
2. Dopinglistan
3. Dopingförseelser
4. Hälsokonsekvenser
5. Kosttillskott
6. Medicinsk dispens
7. Vistelserapportering

Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. Programmet sparar dina framsteg. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning.
Gör utbildningen på renvinnare.se Länk till annan webbplats.

Repetitionsmodul - för dig som genomfört Ren vinnare

För dig som genomfört Ren vinnare finns möjlighet att stämma av dina kunskaper genom ett kunskapstest. Du loggar in och svarar på 21 frågor. För att få godkänt måste du svara rätt på minst 19 av dem.

Logga Vaccinera klubben

Vaccinera klubben

SBF vill att så många som möjligt av våra föreningar genomför webbutbildningen Vaccinera Klubben mot doping. Utbildningen är ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping. Med hjälp av "Vaccinera klubben mot doping" kan föreningen se till att ledare och utövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap.

Det är ett arbete i fyra steg, allt material är tillgängligt på webben. Samla föreningens styrelse eller en arbetsgrupp utsedd av styrelsen och följ handledningen.
Steg 1: Gör ett kunskapstest med tio frågor
Steg 2: Diskutera dopingfrågor med hjälp av en handledning och analysera nuläget
Steg 3: Upprätta en förebyggande handlingsplan och en akut beredskapsplan.
Steg 4: Anmäl vaccinationen och informera klubbens medlemmar om antidopingplanen.
Gå till vaccineraklubben.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2023-11-09

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm