Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Antidoping

Antidoping Sverige


Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation. Antidoping är ett gemensamt ansvar och arbetet bedrivs med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Antidoping Sverige genomför dopingkontroller runt om i landet och handlägger bestraffningsärenden vid eventuella överträdelser. Information om deras verksamhet och om antidopingarbetet hittar ni på antidoping.se Länk till annan webbplats.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och antidopingreglemente.

SBF:s antidopingprogram

Svenska Biljardförbundet har utarbetat ett program som beskriver förbundets antidopingarbete. Antidopingprogram finns att ta del av i sin helhet nedan.

Svenska Biljardförbundets Antidopingprogram Länk till annan webbplats.

Eget ansvar

SBF vill betona att varje enskild idrottare själv är ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Dopinglistor

WADA – World Anti-Doping Agency är den internationella organisationen för idrottens antidopingarbete. WADA bestämmer vilka medel och metoder som är förbjudna. Listan uppdateras årligen.

Röd-gröna listan

Den röd-gröna listan är ett hjälpmedel där du snabbt kan söka efter läkemedel och kontrollera om dessa är förbjudna eller tillåtna att använda enligt idrottens antidopingregler. Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Den innefattar inte kosttillskott som räknas som livsmedel. Listan finns på Antidoping Sveriges hemsida.
Röd-gröna listan Länk till annan webbplats.

WADA:s dopinglista

Den dopinglista som WADA sätter samman utgör själva regelverket som Röd-gröna listan grundar sig på. I den kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Observera att dopinglistan uppdateras årligen.
WADA:s dopinglista Länk till annan webbplats.

Kosttillskott

Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott. Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla förbjudna dopingmedel, fast det inte redovisas i deras innehållsförteckning.

Observera att det enligt idrottens antidopingregler alltid är idrottsutövaren som är personligt ansvarig för vad den får i sig via kost eller på annat sätt.
Läs mer om kosttillskott på Antidoping Sveriges hemsida Länk till annan webbplats.

Alkohol

I tillägg till WADA:s dopinglista är alkohol en förbjuden substans inom Svensk biljardsport. Alkoholtest via utandningsprov kan när som helst genomföras av SBF utsedd representant, med utrustning godkänd av SBF. Det regleras i kapitel 7 i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna.

Dispensreglerna

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som regleras av WADA.

Idrottsutövare delas in i två nivåer – Hög tävlingsnivå och Övriga idrottsutövare. För Biljard gäller följande:

Hög tävlingsnivå

Spelare som är uttagna till senior-, junior- eller ungdomslandslag.
Alla spelare i denna kategori som, för medicinskt bruk, använder dopingklassade substanser/preparat ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas eller planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. Dispens söks hos Antidoping Sverige.
För info och dispensansökan, se Antidoping Sveriges hemsida Länk till annan webbplats.

Övriga idrottsutövare

Denna nivå gäller spelare som inte finns med i Hög tävlingsnivå. Spelare på denna nivå som använder dopingklassade preparat för medicinskt bruk kan ansöka om en retroaktiv dispens på begäran av Dopingkommissionen om idrottsutövaren får besked om ett positivt dopingprov.

Dopingkontroller

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. Kontrollerna kan genomföras såväl i samband med tävling som vid träning. I Sverige utförs kontrollerna av Antidoping Sveriges legitimerade dopingkontrollfunktionärer. Enligt RF:s stadgar och antidopingreglemente är alla idrottsutövare skyldiga att vid anmodan genomgå dopingkontroll. På Antidoping Sveriges hemsida finns information om hur en dopingkontroll går till. Länk till annan webbplats.

Utbilda föreningen, ledare och aktiva

Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Kunskap förebygger doping. Genom Antidoping Sverige finns det utbildningar för aktiva, ledare och föreningar. SBF vill gärna att du som enskild utövare genomför utbildningen Ren vinnare och att samtliga våra föreningar Vaccinerar klubben mot doping.

Läs mer om utbildningarna

 

Publicerad: 2022-06-23

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Författare: Anna-Karin Bedeus

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm