Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Arrangera tävlingar

bild från biljardhall

Sanktion

För att anordna en nationell tävling ska föreningen ansöka om sanktion hos respektive grenkommitté. Sanktionerad tävlingar får endast arrangeras av förening ansluten till SBF. Externa arrangörer kan söka dispens hos respektive grenkommitté.

Vad en ansökan om sanktion ska innehålla regleras i de grengemensamma tävlingsbestämmelserna. Vid sanktionerade tävlingar ska tävlingsarrangören redovisa ett antal uppgifter till respektive grenkommitté, t ex hur många som startat i tävlingen. Reglering finns både i de grengemensamma bestämmelserna och i de grenspecifika.

Krav på tävlingsarrangören

Tävlingsarrangörer av sanktionerade nationella tävlingar ska följa det regelverk som finns i tävlingsbestämmelserna. Här finns till exempel reglering om inbjudningar, tävlingsledare och ordning i lokalen.

Grenspecifikt

För grenspecifika krav titta i respektive grens bestämmelser samt på deras hemsidor.

Carambole har tagit fram ett dokument för arrangörer >>
Pool har följande information >>

Stöd till tävlingsarrangörer

Vi arbetar med att ta fram ett nytt dokument som stöd för tävlingsarrangörer av nationella tävlingar.

Utbildning

Läs mer här om utbildning för arrangörer eller funktionärer.

Publicerad: 2022-06-23

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Författare: Anna-Karin Bedeus

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm