Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Har ni koll på ert medlemsregister?

Som medlem i SBF har föreningen vissa skyldigheter. Ett av kraven är att ha sitt medlemsregister i IdrottOnline uppdaterat.

bild på ett tangentbord

Föreningen är skyldig att ha ett uppdaterat medlemsregister i IdrottOnline. Här ska föreningens samtliga medlemmar finnas inlagda med fullständigt personnummer, oavsett om de deltar på de nationella tävlingarna eller inte. Att alla medlemmar är inlagda är viktigt för att försäkringen ska gälla för era medlemmar samt att det är den statistik som RF använder sig av för att mäta hur många medlemmar SBF har.

Det är viktigt att föreningen lägger till nya medlemmar samt tar bort personer som inte längre är medlemmar i föreningen. Hur ni gör det kan ni läsa här
För att Ta bort medlem behöver ni ändra så att ni står på Förening och inte på Biljard. Annars finns inte knappen Ta bort.

Bild från IdrottOnline

 

Inte inlagd på rätt förening = inte giltig tävlingslicens

För giltig tävlingslicens gäller att spelaren ska vara inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline med fullständigt personnummer. Grenkommittéerna gör stickprovskontroller i samband med tävlingar. Följande finns reglerat i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna:

  • Om det visar sig att en spelare har tävlat utan att vara medlem i uppgiven förening blir det disciplinpåföljd, antingen varning, diskvalificering eller avstängning.
  • Det är spelarens ansvar att betala medlemsavgift till sin förening samt se till att vara registrerad på rätt förening i Cuescore.
  • Det är föreningens ansvar att se till att spelaren är inlagd i IdrottOnline och att spelaren har rätt att representera föreningen.
  • Om det framkommer att en spelare som är medlem i föreningen inte finns inlagd i föreningens register får föreningen först en uppmaning att lägga in medlemmen. Om föreningen fortsatt underlåter att registrera medlemmen/medlemmar kan föreningen åläggas böter. Underlåter föreningen att betala böterna spärras föreningen från att arrangera tävlingar samt att föreningens medlemmar spärras från att delta i tävlingar.

Korrekta kontaktuppgifter

Vi använder oss av de uppgifter som finns inlagda i IdrottOnline för att ta kontakt med föreningar och medlemmar. Det är därför viktigt att ni ser till att hålla dessa uppgifter uppdaterade. För att hålla era medlemmars uppgifter uppdaterade är ett tips att lägga med information i de medlemsutskick ni gör, exempel ”Kom ihåg att meddela oss om du byter e-post eller telefonnummer under året. Skicka dina nya kontaktuppgifter till xx”. Ni redigerar sedan medlemmarnas uppgifter under Administration -> Personer i IdrottOnline. Bostadsadress uppdateras automatiskt via SPAR.

Föreningens kontaktuppgifter uppdaterar ni under Administration -> Föreningsinfo, under Kontaktinformation samt Styrelse och administratörer.

Mer information och manualer för IdrottOnline hittar ni här

Årsavgift

Att betala årsavgiften och andra eventuella avgifter till SBF är en grundförutsättning för att föreningen och dess medlemmar ska få delta i verksamheten. Några föreningar har trots påminnelser ännu inte betalat sin avgift. En ny påminnelsefaktura skickades ut förra veckan. Om dessa föreningar inte betalat avgiften när tävlingssäsongen drar igång efter sommaren kommer föreningens medlemmar inte att få delta på tävlingar. Fakturan har skickats till den kontaktadress som är inlagd som föreningens kontaktadress i IdrottOnline.

Publicerad: 2023-06-20

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm