Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Vill ni arrangera rekryteringsaktiviteter för barn och ungdomar i höst?

Via Projektstöd IF finns det möjlighet att erhålla stöd för att till exempel arrangera prova-på dagar, delta på Idrottens dag eller göra skolbesök till hösten. Sista ansökan 15 september.

Börja fundera redan nu på vilka typer av rekryteringsaktiviteter ni vill genomföra i höst. Ni kan rikta in er på en specifik målgrupp, t ex tjejer 13-16 år eller studenter 19-25 år, eller så väljer ni en bred målgrupp av barn och unga. Om ni väljer att delta på Idrottens dag når ni låg- och mellanstadiet.

Idrottens dag 29 september

Idrottens dag är en aktivitet som RF arrangerar via sina distrikt tillsammans med skolor över hela landet. Det är en kul dag med aktiviteter som syftar till att få barn i rörelse samt bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Idrottens dag är ett bra sätt för föreningen att rekrytera nya medlemmar och låta barnen få prova på olika idrotter. Syftet med dagen är att verka för att idrott blir tillgänglig för så många som möjligt. Precis som förra året är det ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om biljard samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Varje deltagande skola planerar sin egen dag och blir en del av den stora helheten. Ta kontakt med ert RF SISU distrikt för att få veta mer och anmäla att ni vill vara med.

Bild från Idrottens dag 2022

Bild från deltagande på Idrottens dag i Uppland förra året.

Prova på- aktiviteter

Vid deltagande på Idrottens dag, skolbesök, besök på fritidsgårdar eller deltagande på andra event rekommenderar vi att föreningen har planerat in ett antal gratis prova på-tillfällen att erbjuda för de som blivit intresserade. Att redan vid aktiviteten kunna berätta att de som är intresserade är välkomna till hallen t ex varje torsdag i oktober mellan kl 16-18 för att gratis få prova mer ökar chansen till att locka nya medlemmar till föreningen. Vid Idrottens dag och skolbesök koordinerade via distriktet brukar det även vara möjligt att göra ett utskick om föreningen och era aktiviteter till föräldrarna efter ert besök.

Medel att söka

Vill er förening vara med på Idrottens dag, göra skolbesök, delta på något event, erbjuda ett antal gratis prova-på tillfällen eller någon annan form av rekryteringsprojekt kan ni söka Projektstöd IF. Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Det är den sista ansökningsomgången för Projektstöd IF 2023. Ansökan stänger den 15 september.

Det ni till exempel kan få stöd för:

  • Kostnad för att arrangera ett antal gratis prova-på tillfällen (exempel bidrag till bordshyra, viss marknadsföring, ta fram tryckt material om föreningen, eventuellt ledararvode)
  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst (vid deltagande på idrottens dag eller vid skolbesök)
  • Inköp av ett mindre biljardbord (att ta med på Idrottens dag, vid skolbesök eller andra event där föreningen vill delta).

Genom stödet får ni möjlighet att anordna upp till fem stycken prova på-tillfällen om det handlar om samma lokal och är öppet för alla barn och unga. Om ni däremot ska ha prova på-aktiviteter på olika ställen, t ex om ni planerar att besöka fritidsgårdar kan ni söka för flera tillfällen eftersom det då är på olika ställen och ni träffar olika barn/ungdomar.

Mer information

Information om Projektstöd IF>>>
Information om Idrottens dag>>> Länk till annan webbplats.
Kontaktuppgifter RF SISU distrikten>>> Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-06-27

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm