Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Information inför Förbundsstämman 2024

Här finns information om förbundsstämman 2024 samt information från valberedningen. Valberedningen önskar nomineringar senast den 31 januari.

Vi vill härmed meddela att förbundsstämman kommer att genomföras lördag den 13 april i Stockholm eller Uppsala. Mer information kommer inom kort. All information om förbundsstämman med tillhörande handlingar publiceras löpande här biljardforbundet.se/forbundet/forbundsstamman Länk till annan webbplats.

Motioner

Medlemsföreningar får senast den 15 januari stämmoåret lämna in förslag (motioner) att behandlas vid förbundsstämman. För att underlätta skrivandet av motion finns en mall att använda för dem som önskar.
Mall motion Pdf, 92.9 kB. (pdf)
Mall motion Word, 23.2 kB. (word)

Information från valberedningen

Enligt stadgarna ska valberedningen senast den 1 december tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid stämmans slut om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Nedan ser ni vilka som är tillgängliga för omval.

Gällande styrelsens sammansättning ska vardera kön vara representerat med minst 40% enligt stadgarna. I och med att vi har sex ledamöter innebär det tre ledamöter av vardera kön. Tre kvinnor ska väljas vid denna stämma. För att inte behöva välja enbart kvinnor/män till ledamöter vid respektive stämma föreslås en justering av valen på den här stämman. Det innebär att en av de tre manliga ledamöterna som har två år kvar av sin mandattid väljs om för en period på fyra år. En av de kvinnliga ledamöterna väljs som fyllnadsval för den posten, och väljs därmed på två år. Två kvinnliga ledamöter väljs på fyra år.

Ordförande
Andy Nettleton, mandattid 2 år, står till förfogande för omval

Ledamöter:
Anna-Karin Bedeus, mandattid 2 år*, står till förfogande för omval
Malin Lindström, mandattid 4 år, står till förfogande för omval
Vakant plats, mandattid 4 år (Ann-Sofie Löfgren lämnade av personliga skäl sitt uppdrag i styrelsen i januari 2023)
Sven Junghagen*
Suppleanter:
Tobias Andersson, mandattid 2 år, står till förfogande för omval
Bojan Krstic, mandattid 2 år, tackat nej till omval
Thea Svanberg, mandattid 2 år, tackat nej till omval

Ledamöter i förbundsstyrelsen med 2 år kvar: David Pennör, Sam Mubarak

*För att inte behöva välja enbart kvinnor/män till ledamöter vid respektive stämma föreslås en justering av valen på den här stämman. Sven Junghagen som har två år kvar av sin mandattid har tillfrågats om att väljas om för en period på fyra år. Anna-Karin Bedeus har tillfrågats om att väljas som fyllnadsval för Sven och därmed väljas på två år.
Två kvinnliga ledamöter ska väljas på fyra år, där Malin Lindström står till förfogande för omval och ett nyval ska göras.

Auktoriserad revisor: Eva Sjölind, Moore Ranby KB med personlig suppleant, manddatid två år, står till förfogande för omval
Internrevisor: Lotta Breitcreuz, mandattid två år, tackat nej till omval
Internrevisor suppleant: Louise Furberg, mandattid två år, tackat nej till omval

Sammanfattning valen
Ordförande på två år
Tre kvinnliga ledamöter (två på fyra år och en på två år som fyllnadsval)
Tre suppleanter på två år. Båda könen ska finnas representerade.
Auktoriserad revisor med suppleant på två år
Internrevisor med suppleant på två år
Valberedning: Tre ledamöter på två år. Båda könen ska finnas representerade.

Nominera senast 31 januari

Valberedningen önskar att få in förslag på lämpliga kandidater till styrelsearbete och revision. För ledamot och suppleant är det önskvärt med tidigare erfarenhet av styrelsearbete. För internrevisor önskas personer med erfarenhet av ekonomi.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga kandidater till styrelsen och den interna revisionen med namn, kontaktuppgifter och en enkel presentation.

Skicka in era nomineringar senast den 31 januari till valberedningen@biljardforbundet.se

Valberedningen består av: Johan Hansson, Pernilla Hovander och Daniel Silvennoinen. Ni når valberedningen på valberedningen@biljardforbundet.se. Det går också bra att ringa Daniel på 0761290635

Publicerad: 2023-12-05

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm