Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på dator

Kom ihåg att hålla medlemsregistret uppdaterat

Nytt år och läge att se över så att föreningens medlemsregister i IdrottOnline är uppdaterat.

I höstas infördes en ny säkrare inloggning i IdrottOnline. Personer som har tillgång till föreningens medlemsregister och därmed till personuppgifter behöver nu använda sig av Freja EID för att kunna logga in. Enbart användarnamn och lösenord fungerar inte längre. Läs mer om Freja här >>>

Uppdaterat medlemsregister

Föreningen är skyldig att ha ett uppdaterat medlemsregister i IdrottOnline. Här ska föreningens samtliga medlemmar finnas inlagda med fullständigt personnummer, oavsett om de deltar på de nationella tävlingarna eller inte. Att alla medlemmar är inlagda är viktigt för att försäkringen ska gälla för era medlemmar samt att det är den statistik som RF använder sig av för att mäta hur många medlemmar SBF har.

Det är viktigt att föreningen lägger till nya medlemmar samt tar bort personer som inte längre är medlemmar i föreningen. Hur ni gör det kan ni läsa här >>>
För att Ta bort medlem behöver ni ändra så att ni står på Förening och inte på Biljard i menyn högst upp. Annars finns inte knappen Ta bort. Att rensa era register är viktigt med hänsyn till GDPR.

Inte inlagd på rätt förening = inte giltig tävlingslicens

För giltig tävlingslicens gäller att spelaren ska vara inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline med fullständigt personnummer. Grenkommittéerna gör stickprovskontroller i samband med tävlingar. Följande finns reglerat i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna:
"Om det visar sig att en spelare har tävlat utan att vara medlem i uppgiven förening blir det disciplinpåföljd, antingen varning, diskvalificering eller avstängning.
Det är spelarens ansvar att betala medlemsavgift till sin förening samt se till att vara registrerad på rätt förening i Cuescore.
Det är föreningens ansvar att se till att spelaren är inlagd i IdrottOnline och att spelaren har rätt att representera föreningen.
Om det framkommer att en spelare som är medlem i föreningen inte finns inlagd i föreningens register får föreningen först en uppmaning att lägga in medlemmen. Om föreningen fortsatt underlåter att registrera medlemmen/medlemmar kan föreningen åläggas böter. Underlåter föreningen att betala böterna spärras föreningen från att arrangera tävlingar samt att föreningens medlemmar spärras från att delta i tävlingar."

Korrekta kontaktuppgifter

Vi använder oss av de uppgifter som finns inlagda i IdrottOnline för att ta kontakt med föreningar och medlemmar. Det är därför viktigt att ni ser till att hålla dessa uppgifter uppdaterade. För att hålla era medlemmars uppgifter uppdaterade är ett tips att lägga med information i de medlemsutskick ni gör, exempel ”Kom ihåg att meddela oss om du byter e-post eller telefonnummer under året. Skicka dina nya kontaktuppgifter till xx”. Ni redigerar sedan medlemmarnas uppgifter under Administration -> Personer i IdrottOnline. Bostadsadress uppdateras automatiskt via SPAR.

Föreningens kontaktuppgifter uppdaterar ni under Administration -> Föreningsinfo, under Kontaktinformation samt under Styrelse och administratörer.

Mer information och manualer för IdrottOnline hittar ni här >>>
RF SISU distrikten anordnar även regelbundet kurser i IdrottOnline.

Årsavgift

Den 15 januari läser vi av medlemsantalen per förening i IdrottOnline. Därefter skickas fakturan på årsavgiften ut. Fakturan skickas till den kontaktadress som är inlagd på föreningens kassör i IdrottOnline. Om den uppgiften saknas skickas fakturan till den epost som är inlagd som föreningens kontaktadress.

Att betala årsavgiften och andra eventuella avgifter till SBF är en grundförutsättning för att föreningen och dess medlemmar ska få delta i verksamheten.


Publicerad: 2024-01-08

Senast uppdaterad: 2024-01-08

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm