Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild

Valberedningen söker dig

Valberedningen meddelar att de förlänger nomineringstiden med två veckor eftersom de önskar att få in fler nomineringar.

Valberedningen söker personer som tycker om strategiskt arbete och som vill fortsätta att driva SBF framåt. För att kunna driva och utveckla SBF krävs många olika kvaliteter och kompetenser. En person kan omöjligt ha alla egenskaper utan det är tillsammans med andra som vi skapar kraft och bredd. Det är styrelsen tillsammans som uppfyller målen. Olika personer behöver ta på sig olika roller – inrikta sig på olika saker för att man tillsammans ska uppnå målet.

De poster som valberedningen främst är intresserade av att få in nomineringar till är:

  • Ledamot kvinna
  • Suppleant man och kvinna
  • Internrevisor med suppleant

Sammanställning av samtliga aktuella val hittar du här Pdf, 84.9 kB.

I stadgarna är det reglerat att könsfördelningen i styrelsen bland ledamöterna ska vara minst 60/40. I och med att vi har sex ledamöter innebär det tre män och tre kvinnor. På stämman 2022 valdes tre män, därmed ska tre kvinnor väljas vid den här stämman.

För suppleanter har vi tre platser. Även här önskar vi suppleanter av båda könen. Vi ser gärna att suppleanterna är delaktiga i styrelsearbetet och inte enbart kliver in när någon ledamot har fått förhinder. Förbundsstyrelsen ser sig om en enhet där suppleanterna har en lika viktig roll som ledamöterna.

Nominera senast den 18 februari

Valberedningen välkomnar ALLA röstberättigade medlemmar att nominera kandidater till styrelsen. Det är även möjligt att nominera sig själv. För att bli nominerad behöver du vara medlem i en förening.

Mandatperioden för styrelseledamöter är 4 år och för suppleanter 2 år. Förbundsstyrelsen ses två gånger per år och har utöver det digitala styrelsemöten ungefär en kväll varje månad. Utöver dessa möten arbetar styrelsens medlemmar med olika uppgifter baserat på intresse och aktuellt behov.

Tveka inte att kontakta valberedningen för att få veta mer!

Skicka din nominering till valberedningen@biljardforbundet.se med information om vem du nominerar (eller att du nominerar dig själv), motivering samt kontaktuppgifter. Skicka in din nominering så snart som möjligt, dock senast den 18 februari.

Valberedningen består av Daniel Silvennoinen, Johan Hansson och Pernilla Hovander.


Varför ska du vara med i förbundsstyrelsen?

Förutom att det är roligt och att du får vara med och bidra till att utveckla Svensk biljard och påverka dess framtid så innebär även en plats i förbundsstyrelsen:

  • Möjlighet att bygga nätverk. Beroende på vilka områden du är intresserad av finns det möjlighet att vara med på olika träffar och utbildningar tillsammans med RF och andra specialidrottsförbund.
  • Du får engagera dig i de frågor som intresserar dig. Det kan vara anläggning, ungdomsbiljard, parabiljard, tränarutbildningar, Biljard 65+, föreningsutveckling eller något annat område.
  • Du utökar din kunskap. Även om du har valt att engagera dig i ett specifikt utskott är du som medlem i förbundsstyrelsen med och beslutar inom alla områden. Det sträcker sig från idrottspolitiska frågor till utveckling av ungdomsverksamheten, från Antidoping till föreningsutveckling.
  • Det är meriterande på ditt CV.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara med i förbundsstyrelsen är du alltid välkommen att kontakta de som sitter i styrelsen idag.

 

Personer till valberedningen

Det behövs även personer som är intresserade av att ingå i valberedningen. Valberedningen består av tre stycken ledamöter och ska bestå av båda könen. Valberedningen väljs på 2 år. Det krävs inga egentliga förkunskaper för att bli invald i valberedningen. Det är viktigt att valberedningen har koll på förbundets verksamhet, eftersom den föreslagna styrelsen ska spegla verksamheten i stort. Det är därför bra om medlemmarna i valberedningen har olika, ålder, kön och är engagerade på olika nivåer och sammanhang inom biljarden. Det är även bra om medlemmarna i valberedningen har ett brett kontaktnät och att de olika medlemmarna i valberedningen har olika kontaktnät. Skicka att mejl till info@biljardforbundet.se om du vill vara med i valberedningen eller vill nominera någon.

Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm