Gå till innehåll
Spela biljard
Spela biljard

För lärare

Bild på bollar

Välkommen till sidan som riktar sig till som är lärare/pedagog. Hela spelabiljard.nu är tänkt att kunna användas av pedagoger utan egen biljardkunskap för att aktivera de biljardbord som finns på skolor och fritidsgårdar. Under Hur du spelar går vi igenom grunderna i biljard. Här under Skola/Fritidsgård finns ett antal övningar som fungerar både för en ensam utövare och för en grupp av individer.

På just den här sidan samlar vi material som är tänkt att kunna användas i samband med lektioner. Sidan kommer att fyllas på med mer material.

Under 2024 kommer vi att få ta del av material som har använts i Erasmusprojekt av ett antal länder i Europa. Det är material för att använda sig av biljard på mattelektionen. Mer information om det kommer.

Framtaget material

I samarbete med lärare har vi tagit fram ett material som består av sex problem. Materialet vänder sig främst till årskurs 4-6 och 7-9. Tanken med materialet är att kunna använda sig av övningar på biljardbord under mattelektionen eller andra lektioner. Biljard består mycket av t ex vinklar och hastighet, varför det är ett bra verktyg att använda sig av för att variera lektionen och få testa beräkningar praktiskt. Materialet består av sex stycken problem uppdelade på en lärarsida respektive en elevsida för respektive problem

Dokumentet består av följande sex problem:
• Medelhastighet
• Den perfekta hastigheten
• Längden på din stöt
• Undersök vinklar
• Träffsäkerhet
• Utveckling träffsäkerhet

Biljard på lektionen: Lärarsida och elevsida Pdf, 300.8 kB. (pdf)
Biljard på lektionen: Lärarsida Pdf, 167.6 kB. (pdf)
Biljard på lektionen: Elevsida Pdf, 232.8 kB. (pdf)

Inspiration till fler övningar

Det finns en rad räkneövningar som kan utformas med biljarden som grund. Det går att räkna ut vinklar och hastighet. Bollarnas nummer kan användas för olika mer eller mindre komplicerade räkneövningar, osv. Vi hoppas att vårt material har gett er en första tanke kring att börja fundera över hur ni kan använda er av biljarden på era lektioner.

Under Övningar finns Få högst poäng där de bollar som sätts ska summeras. Här går det givetvis att utveckla övningen och använda andra räknesätt.

Utmaning Få ihop summan 15 Pdf, 120.1 kB. (pdf)

Publicerad: 2023-09-20

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Författare: Svenska Biljardförbundet