Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Senaste nytt från styrelsen

I helgen hade förbundsstyrelsen möte. Här kommer en kort redogörelse kring vad som diskuterades och vad som är aktuellt under 2023. Det har även skett några förändringar i förbundsstyrelsen.

Förändringar i förbundsstyrelsen och nya ansvarsområden
Ann-Sofie Löfgren har meddelat att hon avgår från styrelsen av personliga skäl.
Sam Mubarak har meddelat att han tar en timeout från sina uppdrag fram till sommaren.
Suppleanterna kommer att fylla dessa platser. Suppleanter är Tobias Andersson, Bojan Krstic och Thea Svanberg.

Ann-Sofie hade rollen som kassör. Malin Lindström tar över den rollen.
Tobias Andersson är ny ansvarig för Barn- och ungdom.

Avstämning mot verksamhetsplan 2022-2023
En stor del av helgen bestod av att stämma av hur vi ligger till gentemot verksamhetsplanen och vilka insatser och projekt som ska drivas under 2023.

Anläggning och Para är projekt som startas upp nu i början av året. Jörgen Sandman är projektledare för Parabiljard. Det arbetet inleds med en kartläggning av nuläget. Eva Viding Bussell är projektanställd februari-april för att arbeta med att ta fram en anläggningsguide. Mer information om båda dessa projekt kommer inom kort.

Arbete med och stöttning av våra föreningar är fortsatt vårt huvudområde. Jörgen kommer att besöka så många som möjligt av våra föreningar under året och finns där som ett stöd för föreningarna i att utveckla sin verksamhet.

Barn- och ungdomsbiljard
En arbetsgrupp har under hösten arbetat med riktlinjer för barn- och ungdomstävlingar. De nya Riktlinjerna för barn- och ungdomstävlingar tillsammans med dokumentet Barns deltagande i ordinarie tävlingsverksamhet fastställdes i helgen av förbundsstyrelsen.
Riktlinjer Barn- och ungdomstävlingar Pdf, 122.6 kB. (pdf)
Barns deltagande i ordinarie tävlingsverksamhet Pdf, 86.9 kB. (pdf)

Vi ser mycket fram emot arbetet med barn och ungdom under 2023, där ett flertal aktiviteter är inplanerade. Först ut är USM 2022 nu i helgen. Senare under våren är det dags för den första av tre stycken nya nationella ungdomstävlingar i pool. I samband med dessa görs även en ledarsatsning kring tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar.
Information om barn- och ungdomsverksamheten samlas på den här sidan

Utredning administrativt system
Styrelsen fattade även i helgen beslut om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda möjligheterna till ett nytt tävlings- och föreningsadministrativt system. Arbetsgruppen ska titta på för- och nackdelar med nuvarande system, vilka andra system som finns och om det möjligt att bygga ett eget system. Mer information om det kommer.

Andra beslut under helgen
Revidering av Uppdragsbeskrivningen för grenkommittéerna Pdf, 138.6 kB. fastställdes.
Anna-Karin Bedeus valdes till ny ordförande för Poolkommittén
Nominerade till Biljardgalan utsågs.

Det var en kort rapport om vad som har hänt och vad som är på gång. Vi ser framemot att träffas på Föreningskonferensen den 24-26 mars! Kom ihåg att anmäla er.

/Förbundsstyrelsen


Förbundsstyrelsen består av:
Andy Nettleton, ordförande
Sven Junghagen, vice ordförande
Malin Lindström, kassör
Anna-Karin Bedeus, ledamot
David Pennör, ledamot
Tobias Andersson, suppleant
Bojan Krstic, suppleant
Thea Svanberg, suppleant


Publicerad: 2023-01-26

Senast uppdaterad: 2023-01-26

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm