Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild

Nu finns Projektstöd IF 65+ att söka

Under 2024-2025 har SBF fått medel från RF att fördela till föreningar som vill utveckla verksamhet för aktiva som är 65 år eller äldre. Nu är sökomgång ett för 2024 öppen.

Idag finns cirka 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre, och för dem kan idrottsrörelsen göra stor skillnad. Regelbundet föreningsidrottande bidrar till bättre hälsa och ökad social samvaro. SBF har arbetat med Biljard 65+ i ett antal år nu och ser att här kan vi och våra föreningar göra stor skillnad.

Syfte och mål för Projektstöd IF 65+

Syftet med Projektstöd IF 65+ är att utveckla verksamhet i förening i enlighet med Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Idrottsrörelsens mål med Idrott 65+ är att öka:

  • Antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet föreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+
  • Antalet föreningar som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Sökbara områden

Vi har två områden som ni kan söka stöd för:

  • Rekrytering
  • Utveckla befintlig verksamhet.

Förening kan söka stöd för ett eller båda områdena. För att underlätta för er har vi tagit fram exempel på färdiga paket ni kan söka.

Har ni en annan idé som inte riktigt passar in i något av paketen? Ta kontakt med Morgan så ser vi om det är sökbart.

Paket 1: Utbildningsinsatser. SBFs Grundtränarutbildning, 850 kr/person.
Information om Grundtränarutbildningen finns här

Område Rekrytering

För samtliga rekryteringsinsatser och nybörjarkurser ska medlemskap i föreningen ingå för deltagarna under första året.

För samtliga rekryteringsinsatser ska fika ingå för deltagarna vid varje tillfälle.

Paket 2: Rekryteringsinsater i form av marknadsföring och prova på: 3 000 kr Marknadsföringskampanjer och/eller kontakt med andra föreningar och organisationer för att marknadsföra biljarden som en aktivitet för 65+ i kombination med prova på dagar

Paket 3: Arrangera nybörjarkurs: 3 000 kr
Paket 3 kan med fördel kombineras med paket 2

Paket 4: Särskild uppstartsverksamhet för att rekrytera kvinnor eller andra underrepresenterade grupper, t ex personer med utländsk bakgrund eller personer med någon form av funktionsnedsättning: 8 000 kr
Denna insats syftar till att öka antalet kvinnor eller annan underrepresenterad grupp genom att göra riktade satsningar. Verksamheten kan starta med prova på följt av nybörjarkurs eller fortsatt träning endast för målgruppen. Ha en dialog med deltagarna kring om de vill fortsätta träning/aktiviteter enbart inom målgruppen eller tillsammans med fler av föreningens medlemmar.

Område Utveckla befintlig verksamhet


Paket 5: Sociala aktiviteter för målgruppen, t ex föreläsningar och studiebesök: 3 000 kr
Komplettera er biljardverksamhet för målgruppen med föreläsningar, utflykter, studiebesök eller annat utifrån vad era utövare vill göra.

Paket 6: Stöd för utbyte med annan förening: 5 000 kr
Exempelvis arrangera gemensam träning, tävling, föreläsning eller liknande. Kan vara en biljardförening eller annan idrottsförening. Aktiviteterna ska innehålla sociala moment. Summan kan eventuellt utökas om det inte finns någon förening i er närhet att ha utbyte med, ha i så fall dialog med SBF innan ni söker.

Paket 7: Nybörjarkurs/fortsättningskurs: 4 000 kr
Kan inkludera att ta in en tränare utifrån om det är ett önskemål från era deltagare. Summan kan då eventuellt utökas ytterligare, ha i så fall dialog med SBF innan ni söker.

Ansökan

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Klicka på "Skapa ansökan.”
Välj sedan Svenska Biljardförbundet under Idrottsmedel via och Projektstöd IF 65+ omgång 1 2024 under Idrottsmedel. Klicka därefter på Nästa.

Sökomgång 1 är öppen till och med 30 juni. En ny sökomgång öppnar inför hösten under förutsättning att det finns medel kvar.

Ansökan ska skickas in innan projektet/aktiviteten startar. Vi hanterar ansökningarna löpande. Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att de uppfyller syftet med stödet och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inskickad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd. Då det finns begränsat med medel kan en prioritering av ansökningar behöva ske. Vi reserverar oss för att medlen kan komma att ta slut.

Utbetalning kan endast ske till ett bankgiro/plusgiro som är registrerat i föreningens namn.

För att få stödet måste föreningen ha:

  • betalat årsavgiften för 2024
  • återrapporterat eventuella tidigare beviljade medel
  • laddat upp sina senaste årsmöteshandlingar i IdrottOnline under Årsrapporter/Föreningsrapporter alternativt skickat dem via mejl till info@biljardforbundet.se

 

Mer information

Mer information om stödet och hur ni söker finns här >>>
Ta kontakt med Morgan på morgan.hogren@biljardforbundet.se för att få hjälp med er ansökan eller om ni har några frågor.

På den workshop om Biljard 65+ som kommer att arrangeras i samband med Förbundsstämman den 13 april får ni mer information om stödet samt möjlighet att få ta del av vad andra föreningar har gjort. Det går fortfarande bra att anmäla sig. Mer information finns här

Inspiration

Titta även på vår sida för Biljard 65+ för att få tips och inspiration. Under Bedriva verksamhet finns tips på hur ni kan arbeta med rekrytering samt exempel på vad andra föreningar har gjort.

”Det är motion och det håller hjärnan igång. Men det är kontakt med andra människor som jag tycker är det viktigaste.”
Bertil, 90+, om varför han spelar biljard.

Publicerad: 2024-03-15

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm