Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på klubba

Inför Förbundsstämman den 13 april

Följande information har gått ut till de som är anmälda till Förbundsstämman den 13 april i Uppsala. I samband med stämman anordnar vi även workshops och Biljardgalan.

Stämman arrangeras på Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50

Program förbundsstämman
12.00-12.45 Lunch
12.30-12.55 Registrering ombud (fullmakt ska skickas in i förväg, senast den 7 april)
13.00 Förbundsstämma
Därefter fika

Program för de som anmält att de ska delta på workshops och Biljardgalan
9.30-10.00 Fika
10.00-12.00 Workshops välj mellan Barn- & ungdomsverksamhet eller Parabiljard
Efter förbundsstämman: Workshops välj mellan Biljard 65+ eller Hur kan föreningen utveckla sin verksamhet för vuxna utövare?
19.00 Biljardgalan

Möteshandlingar
Samtliga möteshandlingar finns publicerade r
Här kan du läsa en kort presentation av de som valberedningen nominerat

Hitta till hotellet
Gamla Uppsalagatan 50
Med bil: Gratis parkering utanför hotellet
Med kollektivtrafik från Uppsala Centralstation: sök resa på ul.se

Kontakt

Datum för sista anmälan har passerat. Har din förening missat att anmäla ombud kontakta oss. Enligt stadgarna skall ombud vara anmälda med namn senast en vecka innan stämman.
Har du frågor om stämman med tillhörande aktiviteter kontakta oss på info@biljardforbundet.se

Hur går stämman till?

Under ett årsmöte/stämma är det viss formalia som gäller kring rösträtt, yttranderätt, hur beslut fattas, och så vidare. Nedanstående information är hämtad från sidan biljardforbundet.se/forbundet/forbundsstamman/sa-har-fungerar-det. På den sidan hittar du också information om vilken typ av majoritet som behövs för olika beslut, vad en ordningsfråga är och hur en omröstning går till.

Vilka har röst-, förslags-, yttranderätt?
Vid förbundsstämman har varje förening som betalat medlemsavgiften och som inte har förfallna skulder gentemot förbundet, och som i övrigt har fullgjort sina skyldigheter mot förbundet en röst. Förening som uppfyller ovanstående krav och som dessutom under föregående verksamhetsår redovisat fler än 60 medlemmar erhåller en andra röst.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämman har förutom ombuden även förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad som avser egen motion.

Yttranderätt tillkommer RF:s representant och annan närvarande person om mötet enhälligt samtycker. Vid förbundsstämman får representanter för biljardförbundets medlemsföreningar närvara.

Begär ordet och/eller lämna förslag "yrka"
Alla som är ombud har rätt att begära ordet och/eller lämna förslag under mötet. Att lämna ett förslag kallas på mötesspråk för att yrka eller lämna in ett yrkande.

Den som vill begära ordet eller lämna ett yrkande ska anmäla det till mötespresidiet. Mötesordförande fördelar ordet och upprättar talarlista. Varje talare får tala i max fem minuter. Om mer tid önskas av talaren, får denne på nytt begära ordet och noteras sist i talarlistan.

Alla förslag som förbundsstämman ska behandla, förutom rena bifalls-/avslagsyrkanden måste lämnas in skriftligen till ordföranden och formuleras som förslag/yttranden till beslut, utom vid ordningsfråga. Alla förslag på förbundsstämman protokollförs. Styrelsens förslag är huvudförslag.


Ersättning för boende och resor

Resor och eventuellt boende bokas och betalas av deltagaren själv. Föreningar som deltar på workshops har möjlighet att ansöka om ersättning för resa och boende enligt schablon för max 2 personer senast den 30 april. Läs mer här

Vi ses i Uppsala!


Publicerad: 2024-04-03

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm