Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Klubba

Dags för föreningens årsmöte

Februari-mars betyder årsmötestider för de flesta föreningar. Har ni koll på vad ni ska göra i samband med årsmötet?

När föreningen ska ha sitt årsmöte framgår av föreningens stadgar. Föreningar som har kalenderår som räkenskaps- och verksamhetsår ska vanligtvis ha sitt årsmöte senast under mars månad.

Under fliken Förening har vi samlat en massa bra information om föreningens årsmöte. Här hittar ni bland annat:

Vad ska föreningen göra före-under-efter årsmötet? >>>
Mallar för alla dokument som ska tas fram (protokoll, verksamhetsberättelse, osv.) >>>
Årsmötets genomförande – Genomgång av dagordningen punkt för punkt >>>

Titta i era stadgar

Allt som rör årsmötet finns i föreningens stadgar. Här står när ni senast ska ha ert årsmöte, när ni senast ska ha skickat kallelse till medlemmarna, när handlingarna senast ska vara tillgängliga för medlemmarna, osv.

I stadgarna finns även er föredragningslista/dagordning. Det är viktigt att ni följer den föredragningslista som finns i era stadgar och protokollför alla punkter. I de granskningar som RF har gjort av våra föreningar har en del av er fått anmärkningar på att ni inte följt föredragningslistan och inte protokollfört alla punkter.

 

Att göra i samband med årsmötet (följ vad som står i era stadgar):

  • Kalla samtliga medlemmar till årsmötet
  • Upprätta en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget (mallar finns under fliken Förening -> Föreningens årsmöte)
  • På mötet: upprätta röstlängd, följ den föredragningslista/dagordning som finns i era stadgar, protokollför samtliga punkter.
  • Skicka in era årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokollet till oss.
  • Uppdatera föreningens kontaktuppgifter i IdrottOnline (läs här hur ni gör)

 

Krav på revisor

Samtliga föreningar ska ha en revisor som väljs av årsmötet. Det behöver inte vara en auktoriserad revisor och personen behöver inte vara medlem i föreningen. Fråga någon med kunskap om ekonomi. Revisorn får inte vara någon som är med i styrelsen.

Ladda upp era handlingar

När ni har haft ert årsmöte ska ni skicka in era årsmöteshandlingar till oss. Vi vill att ni laddar upp dem under Årsrapporter i IdrottOnline. Läs här hur ni gör >>>
Det går också att skicka handlingarna till info@biljardforbundet.se eller till Svenska Biljardförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Frågor eller behöver ni hjälp?

Kontakta oss på info@biljardforbundet.se om det är något ni undrar kring föreningens årsmöte.

Publicerad: 2024-02-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm