Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Dokumentmallar föreningens årsmöte

Kallelse, dagordning/föredragningslista och protokoll

Vilka punkter som ska vara med på dagordningen på årsmötet finns i föreningens stadgar. Det är viktigt att samtliga punkter som finns med i stadgarna är med på dagordningen och att samtliga protokollförs. Här hittar ni mallar för dagordning och protokoll. Jämför mallarna med dagordningen i era stadgar och gör eventuella justeringar så att de stämmer överens.
Mall kallelse och dagordningar/föredragningslista föreningens årsmöte Word, 15 kB. (word)
Mall årsmötesprotokoll Word, 18 kB. (word)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en rapport om vad föreningen har gjort det senaste året. Hur många medlemmar har föreningen haft, vilken verksamhet har ni bedrivit, vilka har suttit i styrelsen, osv.
Mall verksamhetsberättelse Word, 15.5 kB. (word)


Årsbokslut/Årsredovisning

Årsbokslutet består av föreningens resultat- och balansräkning.
Mall Årsbokslut Excel, 16.7 kB. (excel)


Revisionsberättelse

Föreningen ska ha en revisor som granskar styrelsens förvaltning av föreningen. Revisorn tittar på bokföringen och styrelseprotokollen och lämnar en revisionsberättelse över sin granskning. Alla föreningar måste ha en revisor och det kan inte vara någon i föreningens styrelse. Ni behöver inte ha en auktoriserad revisor. Fråga någon med kunskaper i ekonomi. Personen behöver inte vara medlem i föreningen.
Mall revisionsberättelse Word, 12.9 kB. (word)


Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen innehåller det föreningen planerar att genomföra under året. Hur man väljer att ta fram verksamhetsplanen varierar. Styrelsen kan t ex välja att bjuda in till ett medlemsmöte för att gemensamt ta fram en verksamhetsplan för det kommande året. Till årsmötet har styrelsen förberett ett förslag på verksamhetsplan.
Mall verksamhetsplan Word, 13.7 kB. (word)


Budget

Styrelsen ska presentera ett förslag på budget för det kommande året. Vilka intäkter och kostnader kommer föreningen att ha.
Mall budget Word, 13 kB. (word)


Konstituerande styrelsemöte

På det första styrelsemötet efter årsmötet konstituerar ni styrelsen och bestämmer vilka ansvarsposter ni ska ha i styrelsen.
Mall dagordning konstituerande styrelsemöte Word, 13.3 kB. (word)
Mall protokoll konstituerade styrelsemöte Word, 17.2 kB. (word)


Publicerad: 2022-12-12

Senast uppdaterad: 2022-12-13

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm