Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ansök om medlemskap i SBF

bild snookerbord

När er förening är bildad kan ni ansöka om medlemskap i SBF.
Information om att bilda föreningar hittar ni här. Vi rekommenderar att ni använder den stadgemall som RF tagit fram. Den vanligaste anledningen till komplettering av medlemsansökan är att det saknas något i stadgarna.

Föreningen ansöker om medlemskap i Biljardförbundet via det här formuläret >>> Länk till annan webbplats.

I ansökan behöver ni ladda upp följande dokument:

  • ett underskrivet protokoll från föreningens bildandemöte alternativt ett årsmötesprotokoll där det framgår att ni ansöker om medlemskap i SBF.
  • föreningens stadgar

Anslutningsprocessen

När medlemsansökan har inkommit till SBF gör vi en kontroll där vi går igenom de bifogade dokumenten samt kontrollerar om namnet är lämpligt. Ibland kan stadgarna behöva kompletteras för att stämma överens med idrottens regler. Då måste föreningen kalla till ett extra årsmöte eftersom stadgeändringar är ett årsmötesbeslut som måste beslutas av föreningens medlemmar. Det räcker inte med ett styrelsebeslut.

När alla handlingar och namnet är i sin ordning godkänner SBF medlemsansökan. Föreningen får en bekräftelse från både SBF och RF. Föreningen får därefter ett välkomstmejl med information samt en faktura på medlemsavgiften.

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket

Alla föreningar som är anslutna till ett idrottsförbund inom RF måste ha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.

Vi rekommenderar att ni väljer alternativet att få hjälp av RF att ansöka om organisationsnummer i samband med ansökan om medlemskap i SBF. I ansökningsformuläret för medlemskap kryssar ni i att ni vill att RF ansöker om organisationsnummer åt er.

Tänk på att föreningsnamnet ni anger i er ansökan till Skatteverket samt vid ansökan om medlemskap i SBF måste vara exakt samma föreningsnamn som ni har skrivit i era stadgar.

Frågor eller funderingar?

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om att bilda en förening och ansöka om medlemskap. Kontakta oss på info@biljardforbundet.se


Publicerad: 2022-09-22

Senast uppdaterad: 2023-01-30

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm