Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Bilda förening

Det finns flera fördelar med att bilda en förening och ansluta den till Svenska Biljardförbundet (SBF). Utöver att ni får dela och utveckla ert intresse för biljard tillsammans med andra entusiaster finns det också ett antal medlemsförmåner som medlemmar i SBF. Via medlemskapet i SBF blir föreningen också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), vilket skänker en kvalitetsstämpel och en känsla av seriositet åt verksamheten. Medlemskapet ger också möjligheter till utbildning och medlemsrabatter. Alla föreningar och deras medlemmar är dessutom försäkrade i samband med tävlingar. Läs mer under medlemsförmånerna i menyn till vänster.

Bilda en förening och ansök om medlemskap i SBF

Det är enkelt att bilda en förening och ansöka om medlemskap i SBF. Alla ideella föreningar som bedriver biljard i tävlings- och/eller motionsform kan ansöka om medlemskap i SBF. För att bilda en förening behöver ni vara minst tre personer. Här Länk till annan webbplats. kan ni läsa mer om hur man bildar en förening (länk till rf.se)

Gör så här:

 
Bild Steg för att bilda en förening
Bild personer som pratar

Undersök om intresse finns

Om ni är några stycken som funderar på att bilda en biljardförening är det en bra början att ordna ett möte och ta reda på hur stort intresset är och diskutera vad som är målet med er förening och varför ni vill bilda en förening. Om det visar sig att det finns ett intresse tillsätter ni en grupp som arbetar vidare med förutsättningarna för att bilda en förening. Denna grupp tar bland annat fram att förslag på stadgar för föreningen. Vi vill helst att ni använder er av RF:s stadgemall och anpassar den till förutsättningarna i er förening.

Ett alternativ är att vända sig till en redan befintlig idrottsförening och fråga om ni kan bilda en biljardsektion där. Det är mindre administration och ni använder er bland annat av deras organisationsnummer.

 

Bild Skriva

Ta fram stadgar

Alla ideella föreningars stadgar ska innehålla föreningens namn och säte, föreningens ändamål samt bestämmelser om hur beslut fattas. Om föreningen vill bli medlem i SBF eller i ett annat specialidrottsförbund måste stadgarna dessutom innehålla vissa regler. Det är därför vi rekommenderar att ni använder av den stadgemall som RF tagit fram.

Det som måste vara med:

 • regler för hur stadgarna ändras,
 • regler om hur föreningen upplöses,
 • bestämmelser som innebär att enbart fysiska personer kan bli medlemmar,
 • bestämmelser om hur en person blir medlem och hur medlemskapet upphör,
 • regler om årsmötet och dess genomförande,
 • bestämmelser om styrelsen och revisorerna,
 • regler om hur tvister ska lösas samt
 • bestämmelser om föreningens skyldighet att följa SBF:s och RF:s stadgar.

Om ni använder er av mallen så missar ni inga viktiga punkter. Ni måste inte följa den ordagrant. De bästa stadgarna är de som är anpassade till den egna föreningen och som anpassas och justeras i takt med föreningen. Gamla stadgar som inte någon i föreningen följer är dåliga stadgar som behöver ses över.

>>>Mall stadgar Word, 45 kB. (word)


Utropstecken

Namnregler

När det gäller föreningens namn finns det vissa namregler att förhålla sig till. Av namnet ska det framgå att det är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet förening, klubb eller sällskap eller likande ska finnas med i kombination med ordet idrott, sport, biljard, osv. Namnet får inte vara förväxlingsbart med en redan ansluten förening. Läs mer om namnreglerna på rf.se Länk till annan webbplats.


Bild möte

Kalla till ett bildandemöte

På bildandemötet bildar ni föreningen, antar stadgar och föreningens namn. Ni väljer även de personer som ska sitta i styrelsen. Det är viktigt att skriva ett protokoll för bildandemötet. Av protokollet ska det framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som fattats.

Följande punkter bör tas upp:

 1. Fastställande av närvaro/röstlängd
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas, ja/nej) och eventuell ansökan om medlemskap i Sv Biljardförbundet
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Val av interimstyrelse för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet
Bild möte

Konstituerande styrelsemöte

Efter bildandemötet har ni ett konstituerande styrelsemöte för att bestämma vem som ska ha respektive roll i styrelsen. Ni kan ha detta möte direkt efter bildandemötet.

>>> Mall dagordning konstituerande styrelsemöte Word, 13.3 kB. (word)
>>> Mall protokoll konstituerande styrelsemöte Word, 17.2 kB. (word)

Bild på dator

Ansök om medlemskap i SBF

Ansökan görs via ett webbformulär
I ansökan ska ni bifoga ett underskrivet protokoll från ert bildandemöte samt föreningens stadgar.


Frågor eller funderingar?

Har ni frågor eller funderingar om att bilda en förening är ni alltid välkomna att kontakta oss på info@biljardforbundet.se

Vi kan hjälpa er med allt praktiskt kring att bilda en förening och ansöka om medlemskap i SBF.

Publicerad: 2022-09-22

Senast uppdaterad: 2023-02-24

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm