Gå till innehåll
Snooker
Snooker

Snookerkommittén

bild snooker

Snookerkommittén består av:

  • Suleman Kukka Salam (ordförande)
  • Kim Hartman
  • Stefan Norman
  • Ann-Sofie Löfgren
  • Naeem Ullah Khan
  • Mikael Wendeberg

Kontakt sker via mail: snooker@biljardforbundet.se

Grenkommittéerna är utsedda av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.

Publicerad: 2022-07-06

Senast uppdaterad: 2023-08-08

Författare: Anna-Karin Bedeus