Gå till innehåll
Snooker
Snooker

Spelarövergång

Att byta från den förening man senast tävlade för är reglerat i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna kapitel 5

5.1 Medlemskap

Spelare äger rätt att söka medlemskap i valfri förening. Spelare kan vara medlem i flera föreningar men får i tävlingssammanhang endast representera en förening i vardera gren.

5.2 Spelarövergångar

Spelarövergångar sker under perioden 1 juni-31 augusti samt 15 december-31 januari. Övergångshandlingarna skall vara godkända av ordförande eller kassör i både tillträdande och frånträdande förening och skickas av tillträdande förening till respektive grenkommitté. Dispens för övergång vid annan tidpunkt än ovan kan sökas hos respektive grenkommitté.

Fyll i någon av nedanstående blanketter och skicka till respektive grenkommitté.

Blankett spelarövergång PDF Pdf, 75.8 kB.

Blankett spelarövergång Word Word, 127.6 kB.

Adresserna till kommittéerna är:

Publicerad: 2023-06-29

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Författare: Svenska Biljardförbundet