Gå till innehåll
Snooker
Snooker

Tävlingsbestämmelser

bild snooker

Tävlingsbestämmelserna består av de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna samt av de grenspecifika tävlingsbestämmelserna.

Tävlingsbestämmelserna fastställs av förbundsstyrelsen efter rekommendationer från grenkommittéerna. De tre grenkommittéerna går gemensamt igenom och ger vid behov förslag på revidering av de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna minst vartannat år.

SK ser löpande över de grenspecifika tävlingsbestämmelserna för snooker. Större förändringar sker genom en dialog med utövarna.

>>> Grengemensamma Tävlingsbestämmelser

>>> Tävlingsbestämmelser Snooker 2023-11-09 Pdf, 414 kB.

Det är WPBSA:s regler som gäller inom svensk tävlingssnooker. En länk till dessa finns här WPBSA Rules of Snooker and English Billiards Länk till annan webbplats..

Som hjälp finns också en svensk översättning här Spelregler Snooker 2010-07-11 Pdf, 126.5 kB.. Vid konflikter mellan de två versionerna är det alltid den engelska som gäller.

Publicerad: 2022-07-11

Senast uppdaterad: 2023-11-09

Författare: Anna-Karin Bedeus