Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Tävlingslicens

bild bollar

Om du är medlem i en förening ansluten till Svenska Biljardförbundet har du också tävlingslicens, under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda. Din tävlingslicens ger dig rätt att tävla i alla tre grenar.

I de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna regleras tävlingslicensen. I kapitel 6 står bland annat:

§6 Tävlingslicens

6.1 Licensiering
Innehav av giltig tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet inom SBF. Innehavare av tävlingslicens har rätt att delta i tävling inom samtliga hos SBF förekommande grenar. Spelare som är medlem i förening som fullgjort sina åtaganden mot SBF skall anses vara licensierad. För att tävlingslicensen ska vara giltig ska spelaren vara inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline och markerad som aktiv i idrott biljard.

6.1.1 Spelarens ansvar
Det är spelarens ansvar att erlägga medlemsavgift samt se till att korrekt förening är angiven i det tävlingsadministrativa systemet.

6.1.2 Föreningens ansvar
Det är föreningens ansvar att se till att spelarens uppgifter är aktuella och att spelaren har rätt att representera föreningen i tävling. För förseelser mot detta se §6.6.

Publicerad: 2022-06-23

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Författare: Anna-Karin Bedeus

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm