Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+

Tips träning

 

Praktiska tips och möjligheter för dig som är intresserad av att träna äldre spelare, det vill säga de som är 65 år och äldre


Förstå och anpassa dig till spelarna

Vid träning av äldre spelare är det viktigt att beakta både deras skicklighet inom biljard och deras fysiska kapacitet.

Det kan vara bra att dela upp träningen i korta perioder vid bordet, följt av pauser eller teoripass. Detta tillåter spelarna att träna på en anpassad nivå och ger utrymme för sociala pauser, vilket främjar en positiv träningsmiljö.

Om ni delar in i grupper kan det göras utifrån både skicklighet och fysisk förmåga för att skapa förutsättningar som passar utövarna.

Användning av hjälpverktyg

Överkom stelhet i händer och rygg genom att använda hjälpverktyg. Krattan är ett utmärkt hjälpmedel för spelare som har svårt att böja sig för att nå stöten. Var också kreativa och hitta olika lösningar. Ett exempel är att böja till en tesked som hjälp för de som har svårt med handställningen. I filmen ovan ser ni hur skeden används.

Bild sked

Tips på övning

Om du tränar spelare som är inte spelat så mycket tidigare bör ni fokusera på enklare biljardövningar. Till exempel stoppstötar i miljöhål och att göra bollar i hörnhål från olika avstånd. Kontinuerlig träning på grundläggande övningar ger spelarna en stabil grund att bygga vidare på.
Exempel:

Bild övning

Publicerad: 2023-11-29

Senast uppdaterad: 2023-11-29

Författare: Svenska Biljardförbundet