Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+
Bild Biljard 65+

Rekrytera

Tips på hur ni kan göra för att rekrytera spelare:

  • Sätt upp affischer i hallen.
  • Mejla ut till alla medlemmar i föreningen och be dem tipsa sina föräldrar, far-/morföräldrar och släktingar om att ni har aktiviteter för 65+
  • Om ni redan har äldre medlemmar i föreningen ta hjälp av dem och be dem bjuda in in en vän. Låt era medlemmar bli ambassadörer för verksamheten.
  • Lägg ut information i lokala Facebookgrupper
  • Sätt upp affischer på anslagstavlor hos lokala butiker, hälsocentraler, kommunhus, kyrkan, osv.
  • Tipsa er lokala media och bjud in dem att komma och ta del av verksamheten.
  • Bjud in pensionärsföreningar, t ex PRO och SPF, att komma och prova på eller fråga om ni får göra reklam via deras kanaler.
  • Sprid information genom att samverka med andra organisationer eller via mötesplatser där äldre träffas. Kartlägg vilka mötesplatser för äldre som finns i ert närområde där ni kan sprida information om er verksamhet.
  • Självklart ska informationen även finns i föreningens egna kanaler som hemsida och sociala medier.

Lathund uppstart av verksamhet

Vi har tagit fram en lathund för uppstart av verksamhet. Den är tänkt att vara ett stöd i föreningens arbete kring uppstart av en ny verksamhet eller aktivitet. Gå igenom och använd er av de delar som är relevanta för er.

Lathund Uppstart av verksamhet 65+ (pdf) Pdf, 306.1 kB.

Publicerad: 2023-02-07

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Författare: Svenska Biljardförbundet