Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+
Bild spelare

Starta verksamhet

Fler och fler biljardföreningar börjar starta upp riktad verksamhet för målgruppen 65+. Häng på ni också! Det är kul och genom er verksamhet kan ni erbjuda en meningsfull aktivitet för målgruppen. Det ger er även möjlighet att få aktiviteter dagtid i hallen när den kanske annars brukar stå outnyttjad. Att starta ny verksamhet innebär även fler medlemmar i föreningen. Medlemmar som sitter på olika kompetenser som kan bidra med andra saker i föreningen som att vara funktionärer, hjälpa till att hålla hallen öppen, ta på sig ett ledaruppdrag. vara med i styrelsen, osv.

Under 2024-2025 finns något som heter Projektstöd IF Idrott 65+ att söka hos både SBF och RF SISU distrikten. Stödet kan bland annat användas till rekryteringsinsatser. Mer information finns här.

Här hittar ni filmer med spelare från våra tre pilotföreningar under 2021. I filmerna berättar spelarna varför de spelar biljard och vad som är kul och lockande. Använd er gärna av filmerna i er egen marknadsföring av Biljard 65+

Vill ni starta verksamhet eller vill veta mer? Ta kontakt med Sofia på sofia.asp@biljardforbundet.se

Lathund uppstart av verksamhet
Vi har tagit fram en lathund för uppstart av verksamhet. Den är tänkt att vara ett stöd i föreningens arbete kring uppstart av en ny verksamhet eller aktivitet. Gå igenom och använd er av de delar som är relevanta för er.

Lathund Uppstart av verksamhet 65+ (pdf) Pdf, 306.1 kB.


Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2024-03-15

Författare: Svenska Biljardförbundet