Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Tillgänglighet

Tillgänglighet kan betyda många olika saker, och olika saker för olika människor. God tillgänglighet av en lokal betyder att alla ska ha möjlighet att röra sig fritt och använda en plats som de vill.

Viktiga perspektiv på tillgänglighet

Många idrottsanläggningar är tyvärr ofta otillgängliga. Det saknas ofta ett helhetsperspektiv när en anläggning planeras och man utgår inte från att alla människor ska kunna röra sig i alla delar av anläggningen eller lokalen. Till exempel kan läktaren vara tillgänglighetsanpassad, men inte omklädningsrummen.

Det är viktigt att det finns information att hitta i förväg om hur tillgänglig en lokal är innan man som besökare eller utövare kommer dit. De som åker till en anläggning för att utöva en idrott ska veta vad som fungerar eller inte fungerar på anläggningen.

Personer med olika funktionsnedsättningar har olika behov, vilket också betyder att en anläggning kan vara tillgänglig för till exempel en person med rörelsenedsättning men otillgänglig för en person med synnedsättning.

Manual för tillgänglighet

Parasport Sverige har tagit fram en manual för tillgänglighet på idrottsanläggningar. Den ska fungera som stöd när en anläggning planeras. Manualen lyfter riktlinjer, råd och tips på hur idrottsanläggningar kan planeras för att fler ska kunna använda dem. Läs mer och ladda ner manualen på Parasport Sveriges hemsida >>> Länk till annan webbplats.

Bidrag för att göra biljardhallen tillgänglig

Det finns olika stöd att söka för att göra en lokal tillgänglig. Hos RF finns t ex Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Länk till annan webbplats.. Det finns ofta också stöd att söka hos kommunen.

Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm