Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Inspiration

På den här sidan kan du hitta inspiration kring verktyg att använda i din egen förening kopplat till inkludering och jämställdhet.

VERKTYG:

På sidan jämställ.nu Länk till annan webbplats. finns oändligt många verktyg som framförallt styrelser i föreningar kan använda sig av för att få hjälp med att lyfta jämställdhetsfrågan. En del verktyg är kopplade till arbetslivet men går lika bra att applicera på en förening.

Här nedan finner du några förlsag på verktyg som skulle kunna passa er som förening utifrån olika teman. Ta gärna hjälp av någon utifrån, exempelvis er RF SISU-konsulent, för att leda mötet/arbetet så att hela styrelsen kan bidra i övningarna.

Jämlikhets- och inkluderingsverktyg:

Jämlikhetsresan Länk till annan webbplats. - Ett konkret verktyg för att utveckla jämlikhet i din förening.

En trygg och inkluderande idrott Länk till annan webbplats. - En kunskaps- och inspirationsbank där både förbund och föreningar kan hämta inspiration, kunskap och verktyg om inkludering.

Synliggör normerna i din förening

R3 metoden Länk till annan webbplats.- Kartlägg de normer som styr föreningen. Hur är makten fördelad mellan män och kvinnor? Hur påverkar kön er förening kopplat till dess utformning?

En vanlig man Länk till annan webbplats. - Den här övningen synliggör och ifrågasätter normer kopplat till man och maskulinitet.

Ett steg fram/Privilege walk Länk till annan webbplats. - I den här övningen synliggörs fördelar och nackdelar personer och grupper kan få beroende på exempelvis kön, ålder, eticitet, sexuell läggning m.m.

Värdegrundsarbete

Den jämställda verksamheten Länk till annan webbplats. - Med hjälp av tre enkla steg får din styrelse möjlighet att beskriva hur en jämställd verksamhet skulle se ut hos er, fundera på om ni vill dit och klura på vilka hinder som finns för att nå ert mål.

Härskartekniker Länk till annan webbplats. - Härskartekniker är metoder som medvetet eller omedvetet används av personer som vill behålla sin maktposition. Genom den här övningen kan ni som exempelvis styrelse lyfta fiktiva exempel på dessa tekniker för att se hur dessa kan bemötas eller undvikas helt.

Guide till en jämställd kommunikation Länk till annan webbplats. - Vill din förening nå ut bredare och attrahera fler målgrupper? Här kan du då läsa om hur ni som förening kan jobba med extern kommunikation så att fler känner sig välkomna.

Publicerad: 2022-12-10

Senast uppdaterad: 2022-12-10

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm