Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Kön har inget kön

bild boll

Kön har inget kön är vårt jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Det är ett långsiktigt förändringsarbete som inleddes år 2020 med ett RF-finansierat projekt.

Biljard är en idrott som har stora förutsättningar att attrahera många olika målgrupper i samhället. Den passar unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Om biljarden blir mer inkluderande och erbjuder ett större utbud av verksamhet kommer den att bli roligare och mer attraktiv för alla. Ett av Biljardförbundets prioriterade områden är att växa både gällande antalet föreningar och antalet medlemmar. För att kunna göra det måste vi utmana oss själva. Vi behöver skapa ett mer välkomnande klimat i vår verksamhet där vi breddar sporten och lägger mer fokus på gemenskap, träning och utveckling i en inkluderande miljö.

Kvinnliga Egon

Under 2020 startade vi upp det kvinnliga nätverket Kvinnliga Egon. Läs mer om det här

Projektet 2020-2022

Under 2020-2022 drev vi ett jämställdhetsprojekt med projektmedel från RF

Syftet med projektet var att skapa ett modernt förbund som engagerar sig i frågan om inkludering. Ett förbund som aktivt arbetar med att bland annat öka andelen kvinnor och tjejer inom vår verksamhet.

Ett annat syfte med projektet var att lyfta de kvinnor som redan finns inom biljarden för att skapa förebildskap och ambassadörskap.

Genom projektet har vi bland annat

  • Arbetat med kunskap och utbildning om jämställdhet, jämlikhet och inkludering hos både valberedning, förbundsstyrelse, kommittéer och föreningar

  • Skapat en värdegrund

  • Skapat och drivit nätverket Kvinnliga Egon. Ett nätverk som jobbar för att stärka och inspirera landets kvinnliga biljardspelare.

  • Jobbat med inkludering, jämställdhet och jämlikhet i kommunikation i exempelvis sociala medier, på hemsidan, i kommande tränarutbildningar, internt på kanslitet, i styrelserummet på förbundsnivå m.m.
Bild från utbildning

Bild från ett av utbildningstillfällena för förbundsstyrelsen. Här har vi genomfört privilege walk och pratar om hur vi upplevde det.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2022-12-10

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm