Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ordlista

När du och din förening arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsarbete kan du komma att stöta på en hel del begrepp som kan vara bra att känna till.

Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter när det kommer till sitt eget liv.

Jämlikhet
Är ett vidare perspektiv och säger att alla människor har lika värde, oavsett någon av diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • ålder
  • etnicitet
  • religion
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet och uttryck

Inkludering
Handlar om att alla som deltar eller vill delta i exempelvis en förening ska känna sig välkommen. Att personen känner sig sedd, får ta del av gemenskapen och får möjlighet att påverka.

Norm
Oskrivna regler om vad som anses "normalt" respektive "onormalt" i exempelvis en grupp eller ett samhälle. De oskrivna reglerna beskriver hur en person ska vara för att passa in.

Normer fördelar makt till olika personer i ett rum. En norm är heller inte satt i sten utan kan förändras över tid.

Normkritik
Breddar vi normen känner sig fler inkluderade och vi kommer då med stor sannolikhet få fler medlemmar och fler kommer att känna sig trygga i vår miljö.

Vi kan bredda normen genom att synliggöra de begränsande normer som finns runtom oss och ifrågasätta dem.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-12-10

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm