Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Nationella ungdomstävlingar

Bild på poolbollar

Under 2023 är det premiär för tre stycken nya nationella ungdomstävlingar.

En arbetsgrupp har under hösten 2022 arbetat med att ta fram format för ungdomstävlingar i pool. Arbetet har resulterat i att tre stycken nya nationella ungdomstävlingar kommer att arrangeras under 2023. Med utgångspunkt i RFs Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet har klassindelningar och spelformer tagits fram. För de yngsta deltagarna är det inte fokus på att tävla mot andra och ingen ranking kommer att ske. Här spelas alltid poolspel och till jämt antal set.

Tävlingarna spelas i tre klasser: 7-12 år, 13-15 år och 16-18 år. Klassindelning sker utifrån födelseår.

Klasser och tävlingsformer

Klasserna 7-12 år och 13-15 år spelar 8-ball och 9-ball. Den yngsta klassen spelar med enklare spelformer. Klassen 16-18 år spelar 9-ball och 10-ball. Endast en disciplin per klass spelas vid varje tävling.

Nationell tävling 1: 8-ball och 10-ball
Nationell tävling 2: 9-ball
Nationell tävling 3: 8-ball och 10-ball

Enklare spelformer för klassen 7-12 år: 8-ball med 9 bollar och 9-ball med 6 bollar.

I klassen 7-12 år spelas alltid poolspel. I de två andra klasserna är rekommendationen poolspel men dubbelcup kan användas beroende på hur många som anmält sig.

Arrangörer

29-30 april: Norrtälje Biljardklubb
Slutet av augusti: Sundsvalls Biljardklubb
Början av december: BK Stars Laxå

Mer information kommer inom kort.

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Svenska Biljardförbundet