Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+

8-ball light

8-ball light är en enklare form av 8-ball som spelas med nio objektbollar och en köboll.

Spelet går ut på att de två spelarna eller lagen först skall göra sina egna bollar, antingen 1-4 (låga) eller 12-15 (höga) och därefter till slut den svarta 8:an för att vinna.

I 8-ball light behöver ni inte annonsera (säga) vilken boll och i vilket hål den ska göras.

Titta i ordlistan om det är något ord du inte förstår.

Bollar

Nio objektbollar med nummer 1 till 4 (låga), 12 till 15 (höga), 8:an och en köboll.

Spelidé

3

Innan ni börjar spela bestämmer ni hur många upplägg/omgångar ni ska spela. Ni kan till exempel spela först till fyra vunna upplägg.

3

Den spelare som först klarar av att göra sina bollar (låga eller höga) och 8:an vinner upplägget. Matchen vinns av den som först uppnår det överenskomna antalet vunna upplägg.

3

Så länge du klarar att göra dina egna bollar utan att missa eller göra en foul får du fortsätta spela. När du även gör 8:an utan en foul har du vunnit upplägget.

3

Den som gör 8:an innan alla egna objektbollar är gjorda eller gör 8:an i samband med en foul förlorar upplägget. Detsamma gäller om 8:an hoppar av bordet.

3

I 8-ball light behöver ni inte annonsera (säga) vilken boll och i vilket hål den ska göras.

Upplägg/Inledning

Placera de nio färgade bollarna i form av en diamant.
Den främsta bollen ska ligga på fotpricken.
8:an ska ligga i mitten med en hög och en låg boll på varsin sida
Fördela resten av de höga och de låga bollarna så bra som möjligt.
Försök att lägga bollarna så nära varandra som möjligt så att de har kontakt med varandra.

Köbollen läggs på valfri plats ovanför huvudlinjen.

Upplägg 8-ball light

Spelstart

Om ni spelar med handicap börjar den som har lägst handicap. Om ni inte spelar med handicap eller om ni har samma handicap lottar ni vem som ska börja eller så gör ni en tekning.

När ni spelar flera upplägg turas ni om att spränga.

Sprängning (eller öppningsstöt)

Spelet inleds med en sprängning där de nio objektbollarna slås isär med hjälp av köbollen. Köbollen ska vara placerad ovanför huvudlinjen. Sprängningen är en del av spelet. Det spelar ingen roll vilken boll som träffas först.

  • Sprängningen är korrekt om minst en objektboll går i hål eller minst två objektbollar går i vall. Om du misslyckas är det motståndarens tur och denne har då boll i hand fritt på bordet.
  • Om någon objektboll går i hål utan att någon foul görs får du fortsätta spela och bordet är öppet. Att bordet är öppet betyder att du får välja om du vill spela låga eller höga.
  • Om 8:an går i hål utan att foul görs kan du välja att återplacera den på fotpricken och spela vidare eller göra en ny sprängning.
  • Om både 8:an och köbollen går i hål ska 8:an placeras på fotpricken och motståndaren får boll i hand fritt på bordet.
  • Om en objektboll eller köbollen hoppar av bordet ska objektbollen placeras i hål (8:an placeras på fotprick) och motståndaren får boll i hand fritt på bordet.
  • Vid andra typer av foul får motståndaren boll i hand fritt på bordet.

Fortsatt spel

Efter sprängning är bordet alltid öppet. Det betyder att spelaren fritt kan välja att spela antingen på de låga eller de höga bollarna. Först när en objektboll görs med en korrekt stöt efter sprängningen har spelaren valt grupp.

Om spelaren misslyckas med att göra en objektboll eller gör en foul är bordet fortfarande öppet och motståndaren kan fritt välja grupp.

När bordet är öppet är det tillåtet att med köbollen först träffa vilken objektboll som helst utom 8:an.

Miss

Om spelaren gör en tillåten stöt men ingen objektboll går i hål är det en miss. Motståndaren måste då spela vidare från där köbollen har stannat.

Foul

En foul är en så kallad felstöt. En felstöt är något som bryter mot spelreglerna. Varje foul ger motståndaren boll i hand över hela bordet. Det betyder att köbollen får placeras var som helst på bordet.

Det är foul om köbollen:
a) inte träffar någon objektboll
b) går i hål eller hoppar av bordet
c) först träffar någon av motståndarens bollar eller 8:an innan alla egna bollar har gjorts
d) berörs med något annat än kölädret eller två gånger i samma stöt
e) inte stöts utan blir föst framåt
f) stöts innan alla bollar på bordet har stannat.

Det är också foul om
a) ingen fot är i golvet i stötögonblicket
b) ingen boll går i vall eller i hål efter träff
c) vid oavsiktlig beröring av boll

Safe

Av taktiska skäl kan det ibland vara bättre att låta motståndaren spela vidare. Spelaren måste då annonsera ”SAFE”, vilket betyder att det blir motståndarens tur att spela även om du gör en boll med en tillåten stöt.

Boll i hand

Boll i hand betyder att du får lägga köbollen var du vill på bordet.

Lagspel/Scotch double

När ni spelar i lag så gör ni varannan stöt inom laget.

Publicerad: 2023-10-02

Senast uppdaterad: 2023-10-02

Författare: Svenska Biljardförbundet