Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+

9-ball light

9-Ball Light är en enklare variant av vanlig 9-Ball. Här spelar ni med sex bollar istället för nio. Det gör att spelet går fortare och är enklare.

Bollar

9-ball light spelas med bollarna nummer 1-3 och 7-9 samt den vita köbollen.

Spelidé

Så länge som 1:an finns kvar på bordet måste köbollen alltid först träffa den som första boll. Därefter ska 2:an, 3:an, 7:an och så vidare träffas.

Om rätt boll träffas först med en korrekt stöt och bollen går i hål får spelaren fortsätta. Om bollen som går i hål är boll nr 9 har spelaren vunnit upplägget och får en poäng.

Innan ni börjar spela bestämmer ni till vilken poäng ni ska spela. Exempel först till tre.

Upplägg

Lägg upp 6 bollar i en triangel. Boll nr 1 ska ligga på fotpricken. Övriga bollar placeras utan särskild ordning med undantag för boll nr 9 som ska ligga i mitten av den bakersta raden. Köbollen ligger på valfri plats ovanför huvudlinjen.

Bestäm vem som börjar

Om ni spelar med handicap börjar den som har lägst handicap. Vid ingen eller lika handicap lottar ni om vem som ska börja eller avgör det genom tekning. När ni spelar flera upplägg turas ni om att spränga.

Öppningsstöt

Lägg köbollen bakom huvudlinjen. De sex objektbollarna ska slås isär med hjälp av köbollen. Köbollen måste träffa boll nr 1 som första boll. Sprängningen är en del av spelet. Det här gäller:
a) Minst en boll måste gå i hål eller minst två bollar måste gå i vall annars är det en felaktig öppningsstöt och motståndaren har Boll i hand på fritt ställe på bordet.
b) Om någon objektboll går i hål utan att foul görs får samma spelare fortsätta och måste alltid med köbollen först träffa den boll på bordet som har lägst nummer.
c) Om en foul görs i samband med sprängning får motståndaren Boll i hand på fritt ställe på bordet.
d) Objektbollar som går i hål blir kvar i hålet och bollar som hoppar av bordet ska placeras i hål och kommer inte tillbaka i spel.
e) Om 9:an görs i samband med en korrekt sprängning har spelaren vunnit upplägget.
f) Om 9:an görs i samband med foul ska den återplaceras på fotpricken och motståndaren har Boll i hand var som helst på bordet

Miss

Om en tillåten stöt görs men ingen objektboll går i hål är det en miss. Motståndaren måste då spela vidare från där köbollen har stannat.

Foul

En foul är en inte tillåten stöt. Det är foul om köbollen:
a) Inte träffar någon objektboll
b) Går i hål eller hoppar av bordet
c) Först träffar en boll som inte är den boll som har lägst nummer på bordet
d) Berörs med något annat än kölädret eller två gånger i samma stöt
e) Inte stöts utan blir föst
f) Stöts innan alla bollar på bordet har stannat

Det är också foul om
a) Om en stöt genomförs utan att någon fot är i golvet
b) Ingen boll går i vall eller i hål efter träff
c) Om objektbollen hoppar av bordet
d) Vid oavsiktlig beröring av boll

Safe

Det kan ibland av taktiska skäl vara bättre att låta motståndaren spela vidare. Man kan välja att spela SAFE, vilket betyder att det blir motståndarens tur att spela efter att en korrekt stöt har genomförts (rätt boll har träffats och någon boll har gått i vall). Om en boll görs i samband med en korrekt stöt måste samma spelare fortsätta spela även om det var meningen att spela safe. Boll som blev gjord ska inte återplaceras.

Boll i hand

Om din motståndare gör en felstöt får du lägga köbollen var som helst på bordet. Det kallas för boll i hand.

Tekning

Tekning är ett sätt att avgöra vem som får börja en match. Båda spelarna lägger en boll på kvarterslinjen och spelar dem samtidigt upp i motsatt kortvall och ner igen – rakt upp och ner. Den spelare vars boll stannar närmast vallen där spelarna står vinner tekningen.


Publicerad: 2023-10-02

Senast uppdaterad: 2023-10-02

Författare: Svenska Biljardförbundet