Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Valberedningen

Valberedningen består av:
Daniel Silvennoinen
Johan Hansson
Pernilla Hofvander

Kontakta valberedningen: valberedningen@biljardforbundet.se

Valberedningens uppdrag
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett stabilt och tryggt sätt ska föra förbundets verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin inom organisationen ska säkerställas.

Förbundets valberedning väljs av förbundsstämman och ska bestå av 3 ledamöter.

Nominera

Sista datum att skicka in nomeringar är den 31 januari mötesåret (jämna år)

Publicerad: 2023-05-12

Senast uppdaterad: 2023-05-12

Författare: Svenska Biljardförbundet