Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ledarsatsning 2024

Precis som förra året kommer vi att genomföra en ledarsatsning i samband med Ungdomstouren. Vi önskar nu en intresseanmälan från de föreningar som är intresserade av att vara med. Även föreningar som inte har spelare som kommer att spela Ungdomstouren kan anmäla intresse att vara med på ledarsatsningen.

Årets ledarsatsning har tema Trygg idrott. Det som ingår i årets satsning:

  • Utbildningsinsatser i samband med tre av tävlingarna i Ungdomstouren
  • Två digitala träffar
  • Arbete hemmaplan

Arbetet på hemmaplan innefattar att ni får stöttning kring att arbeta med att skapa strukturer och rutiner för föreningens trygghetsarbete. Arbetet kan t ex innefatta att arbeta med föreningens värdegrund utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

Föreningar som inte har deltagare på Ungdomstouren deltar på de digitala träffarna samt gör Arbete hemmaplan.

Förening som deltar får ett projektstöd. Stödet kan användas till att täcka ledares rese- och boendekostnader till Ungdomstouren. Storleken på stödet är inte klart ännu då vi håller på och undersöker olika finansieringskällor. Årets ledarstöd är en kombination av olika former av stöd som finns i olika potter och hos olika organisationer. Vi behöver därmed undersöka vilket intresse som finns av att delta på ledarsatsningen.

Är ni intresserade av att vara med?
Skicka ett mejl till sofia.asp@biljardforbundet.se senast den 7 april. Det är inte en bindande anmälan utan endast en intresseanmälan som gör att vi kan undersöka möjligheterna till stöd. Vi återkommer med mer information till de föreningar som anmäler intresse.


Om Ledarsatsningen

SBF arbetade 2022 med att ta fram nya riktlinjer för barn- och ungdomstävlingar. Arbetet utgick från Riksidrottsförbundets riktlinjer. I biljarden, precis som inom många andra idrotter, har verksamheten utgått från den verksamhet som bedrivs för vuxna utövare och sedan kan vissa justeringar ha gjorts för att anpassa för barn och ungdomar. Vi tar nu ett omtag för vår verksamhet med specifik verksamhet för barn respektive ungdomar.

Inom idrotten och biljarden är barn deltagare upp till 13 år och ungdomar är 13-18 år. Indelningen är dock givetvis inte så exakt alla gånger utan det handlar om att utgå från varje individ. När vi pratar verksamhet för barn ska fokus ligga på att ha kul.

I samband med de tre nationella ungdomstävlingar som arrangerades under 2023 gjorde vi en särskild satsning på er som är ledare och denna satsning fortsätter under 2024. Vi vill stötta er i ert uppdrag. Tillsammans kan vi skapa en riktigt bra biljardverksamhet för barn och ungdomar runt om i Sverige.

 


Publicerad: 2023-06-19

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm