Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ledarsatsning 2023

SBF arbetade 2022 med att ta fram nya riktlinjer för barn- och ungdomstävlingar. Arbetet utgick från Riksidrottsförbundets riktlinjer. I biljarden, precis som inom många andra idrotter, har verksamheten utgått från den verksamhet som bedrivs för vuxna utövare och sedan kan vissa justeringar ha gjorts för att anpassa för barn och ungdomar. Vi tar nu ett omtag för vår verksamhet med specifik verksamhet för barn respektive ungdomar.

Inom idrotten och biljarden är barn deltagare upp till 13 år och ungdomar är 13-18 år. Indelningen är dock givetvis inte så exakt alla gånger utan det handlar om att utgå från varje individ. När vi pratar verksamhet för barn ska fokus ligga på att ha kul.

I samband med de tre nationella ungdomstävlingar som arrangeras under 2023 gör vi en särskild satsning på er som är ledare. Vi vill stötta er i ert uppdrag. Tillsammans kan vi skapa en riktigt bra biljardverksamhet för barn och ungdomar runt om i Sverige.

Två grundplattor inom barn- och ungdomsidrotten är trygghet och delaktighet. Dessa får därmed främsta fokus i den här ledarsatsningen tillsammans med glädje.


Tillfälle 1: Tema Trygga idrottsmiljöer

Tillfälle 1 i samband med tävlingen i Norrtälje hade fokus på att skapa trygga idrottsmiljöer. Ledarna fick med sig material hem samt en uppmaningen att göra den digitala utbildningen Tryggare tillsammans – förening Länk till annan webbplats.
Det är en utbildning som är framtagen av Rädda barnen. Den tar cirka 30 minuter att göra.
Du som ledare är en viktig person i många barn och ungas liv. I den här utbildningen får du kunskap om hur du som ledare kan bidra till en trygg föreningsmiljö inom områdena; Öppenhet, lyhördhet, säkerhet, omtänksamhet och integritet.

Tillfälle 2: Tema Delaktighet

Under tävlingen i Sundsvall hade ledarsatsningen fokus på området delaktighet. Utövarna fick fylla i ett formulär Pdf, 114.9 kB. om gemenskap och trygghet. Ledarna fick sedan reflektera kring detta.
Ledarna fick med sig material hem samt en uppmaning att gå igenom avsnittet Jag & ledarskapet Länk till annan webbplats. som är en del av SISU Idrottsutbildarnas Introduktionsutbildning för tränare.

Tillfälle 3: Tema Glädje

Under den avslutande tävlingen i Norrtälje var fokus glädje. I RFs riktlinjer för Barn- och ungdomsverksamhet står bland annat: Alla barn och unga som idrottar ska få ta del av en idrottsupplevelse som är glädjefylld, engagerande och utmanande. Barn och ungas egen inre drivkraft behöver sättas i centrum och deras egen vilja att lära nytt och bemästra en färdighet ska vara vägledande.

Publicerad: 2024-03-27

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm