Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ledarprojekt

Bild ledare

En viktig grund för att erbjuda en verksamhet där deltagarna trivs och vill stanna hela livet är att det finns bra ledare och tränare.

Med ledare avses alla som har någon form av ledaruppdrag, till exempel de som sitter i föreningsstyrelsen. Med tränare avses de som leder idrottsliga träningar.

Svensk biljard har idag brist på ledare. Genom flera olika insatser arbetar vi för att få fler att ta på sig ett ledaruppdrag, att fler väljer att engagera sig i sin förening och på förbundsnivå.

Projekt

Ledarskap i samverkan

Tillsammans med Svenska Bangolfförbundet, Svenska Bouleförbundet och Svenska Bowlingförbundet har vi inlett ett gemensamt ledarprojekt. Under våren 2023 genomfördes föreningsträffar i tre pilotdistrikt (Småland, Uppland och Örebro län) med fokus på ledarskap och att mötas över förenings- och idrottsgränser. Under hösten 2023 genomfördes nya träffar i Småland, Uppland och Örebro samt i ytterligare tre RF SISU distrikt: Skåne, Västerbotten och Västra Götaland.

Inom ramen för projektet erbjuds föreningarna även Arbete på hemmaplan. Här finns två alternativ för föreningarna att välja mellan. Det ena vänder sig till föreningar som inte tidigare har haft så mycket kontakt med sin RF SISU konsulent. Det andra är för föreningar som vill arbeta med ledarskapsfrågan alternativt med rekrytering av aktiva.

Träffar, datum och anmälan >>>

Tävlingsledarutbildning

Under 2023 inleddes arbetet med att ta fram en tävlingsledarutbildning. Den är planerad att bli klar till sommaren 2024

Framtidens Biljardförening

Projektet Framtidens Biljardförening som du kan läsa mer om i menyn till vänster har fokus på föreningsutveckling och engagemang.

Publicerad: 2022-12-10

Senast uppdaterad: 2024-03-22

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm