Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ledarprojekt

Bild ledare

En viktig grund för att erbjuda en verksamhet där deltagarna trivs och vill stanna hela livet är att det finns bra ledare och tränare.

Med ledare avses alla som har någon form av ledaruppdrag, till exempel de som sitter i föreningsstyrelsen. Med tränare avses de som leder idrottsliga träningar.

Svensk biljard har idag brist på ledare. Genom flera olika insatser arbetar vi för att få fler att ta på sig ett ledaruppdrag, att fler väljer att engagera sig i sin förening och på förbundsnivå.

Projekt 2023

Under 2023 driver vi några olika projekt med fokus på ledarskapet.

Samverkansprojekt

Tillsammans med Svenska Bangolfförbundet och Svenska Bouleförbundet har vi inlett ett gemensamt ledarprojekt. Under 2023 kommer bland annat en föreningsträff med fokus på ledarskap och att rekrytera ledare att genomföras i tre pilotdistrikt.

Ledarrekryteringsplan

På förbundsnivå kommer vi att arbeta med en ledarrekryteringsplan i syfte att få fler att engagera sig.

Tävlingsledarutbildning

Under 2023 är planen att ta fram en tävlingsledarutbildning.

Framtidens Biljardförening

Projektet Framtidens Biljardförening som du kan läsa mer om i menyn till vänster har fokus på föreningsutveckling och engagemang.

Publicerad: 2022-12-10

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Svenska Biljardförbundet