Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Parabiljard

bild bollar

Under 2023 driver vi ett projekt där vi bland annat

  • genomför en kartläggning kring hur och om paraverksamhet bedrivs hos våra föreningar och i biljardhallar
  • genomför en kartläggning av hur parabiljard bedrivs i andra länder
  • ska ta fram strukturer, material, osv. för att bedriva parabiljard

Vad är paraverksamhet?

Inom biljarden är paraverksamheten i stor utsträckning integrerad i den ordinarie föreningsverksamheten. Vissa individuella anpassningar kan behöva göras men ofta går det bra att spela tillsammans oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Ibland kan det dock finnas behov av specifik verksamhet för en viss målgrupp. Det vi gör i år är att titta på dessa förutsättningar för att skapa en så bra verksamhet som möjligt för alla utövare och för att ta fram stöd till våra föreningar i deras verksamhet.

När vi pratar om paraverksamhet använder vi oss av samma definition som Riksidrottsförbundet gör. Paraverksamhet är verksamhet för personer med rörelsenedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med synnedsättning och personer med hörselnedsättning.

Kontakt

Vill du veta mer? Ta kontakt med Jörgen Sandman, jorgen.sandman@biljardforbundet.se

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2023-05-04

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm