Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
bild bollar

Parabiljard

Under 2024 driver vi ett projekt där vi bland annat

  • tar fram filmer om biljard för personer med funktionsnedsättning
  • tar fram stödmaterial till föreningar
  • driver pilotprojekt för uppstart av verksamhet i förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • driver pilotprojekt för uppstart av verksamhet i förening för personer med rörelsenedsättning

Vad är paraverksamhet?

Inom biljarden är paraverksamheten i stor utsträckning integrerad i den ordinarie föreningsverksamheten. Vissa individuella anpassningar kan behöva göras men ofta går det bra att spela tillsammans oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Ibland kan det dock finnas behov av specifik verksamhet för en viss målgrupp.

Med hjälp av projektmedel från RF har vi inlett en satsning på att utöka och utveckla parabiljarden. Under 2023 genomförde vi kartläggningar av nuläget hos våra föreningar samt tittade på hur parabiljard bedrivs i andra länder i Europa. Nu arbetar vi med att ta fram material riktat mot både utövare och föreningar.

Under 2024 startar vi även pilotprojekt för personer med rörelsenedsättning samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Här stöttar vi ett antal föreningar i att starta upp verksamhet.

När vi pratar om parabiljard använder vi oss av den definition som Riksidrottsförbundet använder för idrott för personer med funktionsnedsättning. Parabiljard är verksamhet för personer med rörelsenedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med synnedsättning och personer med hörselnedsättning.

Till sidan om Parabiljard >>>

Kontakt

Vill du veta mer? Ta kontakt med Jörgen Sandman, jorgen.sandman@biljardforbundet.se

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm