Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild biljardspelare

Biljard 65+

Sedan sommaren 2020 har SBF arbetat med att utveckla biljarden för målgruppen äldre. Biljard är en sport utan pensionsålder så givetvis har vi alltid haft spelare som är 65 år eller äldre. Nu har vi dock arbetat mer riktat för att utveckla verksamhet specifikt för den här målgruppen och för nya spelare som hittar till biljarden senare i livet.

Sommaren 2020 genomfördes en kartläggning för att få fram vårt nuläge. Därefter drevs under 2021 ett pilotprojekt med fokus på ökad synlighet samt test av uppstart av verksamhet. Tre föreningar ingick i projektet och startade upp verksamhet för målgruppen. Här kan du läsa mer om pilotprojektet.

Under 2022-2023 drev vi två RF-finansierade projekt. Ett för framtagande av anpassade tränings- och tävlingsformer. Här tog vi bland annat fram den nya tävlingen 65+ Touren som nu år 2024 kör sitt andra år. Det andra projektet handlade om uppstart av verksamhet i förening. Här hade föreningar möjlighet att få stöd för att starta upp eller utveckla verksamhet för målgruppen 65+. Vi tog även fram stödmaterial.

Nu kallar vi inte längre Biljard 65+ för ett projekt. Det är en del av vår ordinarie verksamhet. Biljard 65+ har en egen sida här på hemsidan. Den hittar ni här >>>

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Biljard 65+

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm