Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Biljard 65+

Sedan sommaren 2020 har SBF arbetat med att utveckla biljarden för den som är 65 +. Sommaren 2020 genomfördes en kartläggning för att få fram vårt nuläge. Därefter drevs under 2021 ett pilotprojekt med fokus på ökad synlighet samt test av uppstart av verksamhet. Tre föreningar ingick i projektet och startade upp verksamhet för målgruppen. Här kan du läsa mer om pilotprojektet.

Bild biljardspelare

Projekt 2022-2023

Vi har beviljats projektmedel från RF för fortsatt satsning på och utveckling av verksamheten för målgruppen 65+. Projektet inleddes under sommaren 2022 och pågår under hela 2023.

Syftet med projektet är att ge våra föreningar förutsättningar att kunna erbjuda en bra verksamhet för medlemmar 65 år och uppåt. Vidare är syftet med projektet att vi vill ge fler äldre möjlighet att spela biljard inom ramen för en förenings verksamhet.

Projektet består av två delar:

  • Uppstart av verksamhet i förening
  • Framtagande av material, övningar och tävlingsformer

Uppstart av verksamhet

Under 2022 tar vi fram en lathund till föreningar som vill starta upp verksamhet. Det blir ett material för föreningarna att använda sig av när de startar och bedriver verksamhet. Syftet är att få fler föreningar att starta upp verksamhet, vilket på sikt ska leda till att regelbunden verksamhet för målgruppen bedrivs i flera av våra föreningar.

Under 2023 driver vi ett projekt där 3-5 föreningar får stöttning att starta upp verksamheten för målgruppen 65+. Läs mer här

Framtagande av anpassade träningsformer och övningar

Genom att ta fram anpassade träningsformer underlättar vi för våra föreningar att bedriva verksamhet och skapar förutsättningar för en mer attraktiv och målgruppsanpassad aktivitet. Syftet är att kunna erbjuda en bra verksamhet för målgruppen. De anpassade träningsformerna ska leda till att fler äldre hittar till biljarden och får en rolig och givande fritidssysselsättning.

Framtagande av anpassade tävlingsformer

Syftet med att ta fram anpassade spelformer och tävlingsstrukturer är att skapa en attraktiv verksamhet för målgruppen. Anpassade spelformer på tävling kan t ex innebära kortare matcher och enklare regler. Målgruppen har efterfrågat tävlingar specifikt för äldre. Vi har inte tidigare haft den tävlingsstrukturen inom förbundet.

Inom projektet tittar vi på alltifrån anpassade tävlingsformer att använda lokalt hemma i sin egen förening, till strukturer för regionala tävlingar och seriespel samt undersöker möjligheterna att starta upp SM.

Under 2023 testar vi att genomföra den helt nya 65+ Touren med lokala kvaltävlingar och ett samlat finalspel. Touren spelas i light-ball som är enklare variant av 8-ball samt med ett handikappsystem för att få så jämna matcher som möjligt. Läs mer om 65+ Touren >>>

Projektledare

Framtagande av anpassade tränings- och tävlingsformer samt ansvarig för 65+ Touren – projektledare Mats Frösemo, mats.frosemo@biljardforbundet.se

Uppstart av verksamhet – projektledare Sofia Asp, sofia.asp@biljardforbundet.se

Kontakta gärna oss om du vill veta mer eller vara delaktigt i projektet på något sätt.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2023-04-18

Författare: Svenska Biljardförbundet

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm