Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Framtidens Biljardförening

Logga Framtidens Biljardförening

Sedan 2020 driver vi projektet Framtidens Biljardförening - En kö för alla. Föreningsutveckling är ett av de prioriterade huvudområdena i vår strategi. För att svensk biljard ska växa och bli framgångsrik måste våra föreningar och dess medlemmar vara aktivt engagerade i vår framtida utveckling. Genom att öka kompetensen och väcka idéer kring engagemang skapar vi förutsättningar för starka, levande föreningar med fler medlemmar.

Projektet utgår från områdena:
Föreningskunskap & demokrati
Engagemang & medlemskap

Syfte

Syftet med projektet är att öka kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en biljardförening. Vidare är syftet med projektet att öka kunskapen hos våra föreningar och aktiva om föreningskunskap, demokrati och den svenska idrottsrörelsen.

I förlängningen är syftet med projektet att samtliga biljardföreningarna ska ha en god föreningsmiljö och kunskap kring demokrati och delaktighet. Målet är att våra föreningar ska hålla en hög kvalitet så att fler väljer att bli medlemmar, väljer att stanna kvar i föreningen och väljer att engagera sig.

Mål

Målet med projektet är att ha ökat kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en biljardförening.

Genom projektet vill vi bland annat:

  • Ge våra föreningar verktyg att arbeta med föreningsutveckling.
  • Att våra föreningar analyserar sitt nuläge och tar fram ett önskat nyläge.
  • Bygga upp ett närmare samarbete mellan biljardföreningarna och deras RF SISU distrikt.
  • Öka kunskapen om föreningsdemokrati och sänka trösklarna för våra medlemmar att delta i formella beslutsprocesser.
  • Skapa förutsättningar för att engagera sig i sin biljardförening.
Cirkeldiagram

Engagemang för utveckling

Vår värdegrund ska genomsyra allt vi gör. Den har givetvis en bärande del i vårt utvecklingsarbete. En del i värdegrunden är Engagemang för utveckling

För att biljarden som idrott ska utvecklas behövs engagerade medlemmar. Genom vårt engagemang kan vi tillsammans nå vår vision och skapa föreningar som präglas av entusiasm, stolthet och delaktighet.

Inom vår idrott:
• har vi engagerade ledare och tränare
• strävar vi efter att gemensamt utveckla svensk biljardsport i en positiv riktning
• skapar vi delaktighet och gemenskap på alla nivåer
• tar vi alla ansvar för att engagera oss i den förening vi är medlem i

Här hittar du vår värdegrund >>>

Publicerad: 2022-12-10

Senast uppdaterad: 2023-04-18

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm