Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

RF SISU distrikten

En av målsättningarna med projektet är få igång kontakten mellan distrikten och biljardföreningarna. Det vinner både ni föreningar på och Biljardförbundet i stort. Det finns mycket stöd att få från distrikten. Stöd som många biljardföreningar inte har tagit del av. Hos distrikten finns massor av kunskap kring utvecklingsarbete och mängder av olika utbildningar. Distrikten är experter på idrott inom sin region och arbetar till exempel gentemot kommunerna med anläggningsfrågor. Hos distrikten finns det även möjlighet att söka olika bidrag.

Vi hoppas att alla föreningar tar den här möjligheten till utveckling. Inom ramen för projektet gör vi föreningsbesök. Besöken kan antingen ske genom att SBFs projektledare besöker er tillsammans med er RF SISU konsulent eller så besöker konsulenten er själv.

Om RF SISU distrikten
Varje förening har en RF SISU idrottskonsulent som finns där för att stötta föreningen i olika frågor och kan fungera som t ex ett bollplank, leda planeringsdagar eller processer, bistå med hjälp med att hitta rätt i bidragsdjungeln, uppstart med lärgrupper för t ex ledare, aktiva, styrelsemedlemmar och för att informera om föreläsningar/utbildningar.

Lärgrupper

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening vill lära er något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp bygger på ett samtal mellan deltagarna och ska ge möjlighet till att utbyta erfarenheter, olika upplevelser och olika perspektiv. I en lärgrupp finns ingen uttalad expert men det behövs att någon tar på sig rollen att leda. Lärgruppsledaren behöver inte vara expert på ämnet som ni ska samtala kring och behöver inte kunna svaren på alla frågor. Det är gruppen tillsammans som ska skaffa den nya kunskapen. Lärgruppsledaren har till uppgift att vara en form av inspiratör och samordnare som ser till att gruppen fungerar och att ni kommer framåt i ert arbete. SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en digital utbildning: Utbildning för lärgruppsledaren Länk till annan webbplats.
Via SISU Idrottsutbildarna kan ni ta del av olika framtagna lärgruppsmaterial.

Lärgrupper kan också ha sin utgångspunkt i filmer, poddar, Youtubeklipp, tidningsartiklar, böcker, och så vidare. Det viktiga är att ämnet för lärgruppen är meningsfullt för er grupp och skapar ett engagemang.

Med hjälp av er idrottskonsulent hos distriktet kommer ni igång med arbetet med lärgrupper.

Publicerad: 2022-12-10

Senast uppdaterad: 2022-12-10

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm